FlexMac

 

FlexMac® DT

FlexMac® DT se využívá jako bariéra rychlého nasazení na ochranu při povodních, na zvýšení koruny vodních toků a opěrná zeď při dočasných konstrukcích.

FlexMac® DT je mnohobuňková konstrukce vyrobená z dvouzákrutového ocelového pletiva. Pletivo je zpevněno svislými ocelovými tyčemi a zevnitř obloženo netkanou geotextilií.

Buňková konstrukce se plní přímo na stavbě lokálně dostupným materiálem a tvoří bariéru proti stoupající vodě, nebo slouží na zajištění stability výkopů při dočasných konstrukcích.

Moduly FLEXMAC® DT se spojují po délce spojovacím materiálem a tím umožňují vybudovat konstrukci požadované délky.

Dvouzákrutové ocelové pletivo zajišťuje požadovanou pevnost a pružnost. Právě pružnost, v porovnání s tužšími systémy, je výhodou této konstrukce na místech, kde by mohlo dojít k
nerovnoměrnému sedání.

Jakmile splní modul FlexMac® DT svůj účel, může být rozebrán a opetovně použit na jiném místě, stačí ho opatrně zvednout. Způsob zvednutí respektive jeho úspěšnost zavisí na typu výplňového materiálu a stavu konstrukce.

FlexMac® W

FlexMac® W se používá na obdobné účely jako FlexMac DT, a to v situacích, kdy je riziko nerovnoměrného sedání zanedbatelné.

FlexMac® W je mnohobuňková konstrukce vyrobena z ocelového svařovaného pletiva vyloženého zevnitř netkanou geotextilií.

Buňková konstrukce se plní přímo na stavbě lokálně dostupným materiálem a tvoří bariéru proti stoupající vodě, nebo slouží k zajištění stability dočasných výkopů.

Moduly FlexMac® W se spojují po délce spojovacím materiálem a tím umožňují vybudovat konstrukci požadované délky.

need more information maccaferri