Do této důležité oblasti patří mnohá odvětví – všechny ty, kde je potřeba chránit životní prostředí před znečištěním. Mezi typické příklady našich řešení patří skládky odpadů, zemědělské stavby, akumulační nádrže na dešťovou vodu, skladovací nádrže a výluhové nádrže na báňských provozech.

Důvěra klientů. Naši klienti vyhledávají jistotu, protože tyto systémy jsou vysoce kvalitní a účinné. Spoléhají se na naše řešení, která zabraňují kontaminaci prostředí na skládkách nebo shromažďují těžený výluh v báňských provozech.

Klientům pomáháme dosahovat stanovené cíle. Výrobky z našeho širokého portfolia spojujeme do systémů, které jsou optimalizovány pro potřeby klientů. Flexibilní a rozsáhlé výrobní kapacity nám navíc umožňují přizpůsobit výrobky konkrétním projektům.

Chráníme Vás před znečištěním. Máme obrovské zkušenosti v oblasti vývoje integrovaných řešení na zachytávání nebo ochranu znečistěných zařízení nebo oblastí. Naše schopnosti vycházejí ze zkušeností v oblasti hydroizolace a těsnění, odvodňovacích drenážních systémůa rozsáhlých vědomostí v oblasti vyztužování hornin.

Znalost do detailů. Zkušenosti získané v rámci celé řady projektů vedly k početnýminovacím, jako jsou například speciální geomříže, které se používají na vyztužení násypu tvořeného odpadovým materiálem.

Těsnění, odvodňování a úspora s řešeními „Mac“. Naše nepropustné membrány MacLine® zabraňují kontaminaci okolitého prostředí z odpadového materiálu. Drenážní geokompozity MacDrain® odvádějí dešťovou vodu ze svahů a případné průsaky z tělesa skládek (kapalin nebo plynů) a rohož MacMat® zajišťuje protierozní ochranu svahů skládek.

Vyztužování konstrukcí skládek, báňských a zemědělských staveb. Použití geomřížíMacGrid® na vyztužení hornin v polohách s omezeným záběrem umožňuje budovat strmějšísvahy a maximalizovat prostor dostupný na likvidaci odpadu. Tato řešení jsou používány nejen na skládkách, ale i v báňských provozech (např. při vyztužování hlušinových hald nebo vyluhovacích nádržích). Záchytné nádrže v blízkosti dálnic nebo kalové nádrže v zemědělstvíjsou rovněž řešení, kde je možné využít naše systémy.

Bezpečná a cenově přijatelná likvidace. Průmyslově znečištěné usazeniny a kaly se můžou přečerpat do vaků MacTube®. Plášť vaku odfiltruje kal od kapaliny, která se potom odvede. Kal se po vysušení likviduje mnohem bezpečněji a efektivněji než když je v tekutém stavu.

Soulad s právními předpisy. Všechny výrobky a řešení mají značku CE a splňují požadavkyplatné legislativy.

Aplikace

need more information maccaferri