Výzvy v městských aglomeracích. Městské aglomerace přinášejí do inženýrských problémůnašich klientů další rozměr. Vzhledem na přítomnost ostatní infrastruktury a lidí jsou příležitosti pro rozvoj ve městech komplikovanější a nákladnější.

Mezi typické problémy řadíme:

  • omezená možnost záběru pozemků pro silniční nebo železniční stavby, což vyžaduje budování opěrných konstrukcí s vysokým sklonem,
  • rezidenční výstavba na strmých svazích, která vyžaduje vybudovaní opěrných konstrukcí v terasovitém uspořádání s cílem maximalizovat plochu zástavby,
  • výskyt podzemní vody v blízkosti nových konstrukcí je nutné řešit vhodným odvodněním terénu,
  • zakládání obchodních a průmyslových objektů na neúnosném podloží vyžadujevyztužení nebo úpravu podloží,
  • výstavba tunelů pro metro nebo jinou podzemní infrastrukturu.

Estetické a funkční vlastnosti. Estetické vlastnosti jsou stejně důležité jako funkčnívlastnosti objektu (např. oddělovací, protihluková a bezpečnostní funkce zemního valu čiopěrné zdi). Jedním z důležitých faktorů rozhodujícího při výběru optimálního řešení je minimalizace rušivých vlivů na obyvatele a lidi docházející do práce či do obchodu.

Naši širokou nabídku řešení je možno přizpůsobit tak, aby splnila co nejvíc z těchtopožadavků.

Aplikace

need more information maccaferri