Vystužovanie asfaltových vozoviek

Zvýšené namáhanie ciest. Diaľnice zažívajú nebývalé zaťaženie – rastúce intenzity a znižovanie výdavkov na údržbu

Jednoduché odfrézovanie problematických úsekov je len dočasné riešenie. Keď sú flexibilné asfaltové vozovky vystavené opakovanému cyklickému zaťaženiu, môže dochádzať k vyjazdeniu koľají, vzniku výtlkov, a únavových trhlín. S nárastom počtu prejazdov vozidiel na cestách a zaťaženia od náprav sa môže tento problém ešte zhoršiť.

Jednoduchým odfrézovaním problematických úsekov vozovky sa situácia zlepší len dočasne, pretože trhliny z podkladných vrstiev sa čoskoro budú propagovať do nového krytu a povedú k predčasnému opotrebovaniu. Reflexné šírenie trhlín môže predstavovať problém aj v prípadoch, kedy sa asfaltové kryty uložia na existujúcu betónovú vozovku.

Naše riešenia na spevnenie asfaltových krytov vozoviek sú určené hlavne pre tieto problémy:

 • reflexné šírenie trhlín,
 • praskanie vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti konštrukčných vrstiev a a ich únavy,
 • vyjazdenie koľají a propagácia,
 • rozpad krajnice,
 • vysoké zaťaženie od náprav,
 • výstavba na rašeliniskách ,
 • nerovnomerné sadanie,
 • málo únosné podložie,
 • zníženie konštrukčnej hrúbky vrstvy.

Skrátenie nákladov počas celej životnosti cez účinné vystuženie. Vystuženie asfaltových vozoviek môže viesť až k trojnásobnému predĺženiu životnosti diaľničnej vozovky vďaka zníženiu miery trhlín únavou, propagáciou, vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti konštrukčných vrstiev a sadaním. S predĺžením životnosti vďaka zníženiu únavového opotrebovania a predĺžením intervalov údržby sú „náklady na celú dobu životnosti“ vystuženej vozovky nižšie ako v prípade nevystuženej.

Vystužením sa znižuje namáhanie cesty. Vystužením sa uvoľní a rozloží sústredené namáhanie v asfaltovom kryte , vďaka čomu sa:

 • oneskorí vznik trhlín, spomalí šírenie prasklín,
 • zníži šírka trhlín,• zväčší vzdialenosť medzi trhlinami,
 • obmedzia trhliny.

Naše výrobky pre novo budované cesty a rekonštrukcie. Ponúkame celý rad výrobkov na vystuženie asfaltových vozoviek. Zatiaľ čo geomreže MacGrid® AR zo sklenených vlákien a polyesteru obmedzujú šírenie trhlín, Road Mesh® dodatočne vystužuje asfaltový kryt.

Road Mesh® zabezpečuje priečne vystuženie asfaltového krytu, čím zvyšuje jeho odolnosť proti vyjazdeniu koľají a propagácii porúch. Keďže sieť Road Mesh konštrukčne vystužuje spevnený povrch, môže byť použitá aj v novo budovaných cestách a nie len pri
rekonštrukciách vozoviek.

Efektívne riešenia založené na výskume a skúsenostiach. Na základe rozsiahleho výskumu a vývoja v spolupráci so známymi univerzitami a výskumnými ústavmi a tiež aj na základe mnohoročných praktických skúseností z realizovaných projektov vieme, že naše riešenia fungujú. Náš výskum prispieva k vývoju návrhového softvéru MacREAD, ktorý naši odborníci používajú pri riešení problémov spojených s vozovkami.

Produkty

need more information maccaferri