vertical-wall-concrete-facing-panel

Situácie, ktoré si vyžadujú naše cenovo efektívne konštrukčné riešenia

V polohách, kde je pre výstavbu voľný len úzky stavebný koridor, alebo v mestských oblastiach, kde je nutné vybudovať vystuženú horninovú konštrukciu so zvislým čelom, dokážeme klientom ponúknuť cenovo efektívne konštrukčné riešenia.

Výstavba na stiesnených mestských plochách a v baniach. Tieto konštrukcie sú pravidelne využívané na výstavbu infraštruktúry v úzkych mestských koridoroch a na budovanie oporných múrov, mostných opôr a krídel. Systém MacRES® sa používa aj pri výstavbe oporných múrov v baniach, ktoré prenášajú obrovské zaťaženia.

Ako fungujú naše polymérové geopásy. MacRES® je systém vystuženia hornín s lícom tvoreným betónovými prefabrikovanými panelmi a vystužením formou polymérových geopásov. Tieto výstužné prvky sa umiestňujú vodorovne do zhutneného násypového materiálu a vystužujú ho. Je to práve pevnosť a odolnosť geopásov ParaWeb®, ktorá umožňuje používať systém pri výstavbe vysokých oporných múrov a v banských stavbách, kde môže dochádzať k mimoriadne vysokému zaťaženiu.

História geopásov ParaWeb® a iné využitie

ParaWeb® je jeden z najstarších geosyntetických výstužných výrobkov na svetovom trhu. Používa sa od 80-tych rokov minulého storočia a životnosťou prekonáva mnohé iné systémy. A samozrejme že je ajodolný proti korózii.

Geopásy ParaWeb® sú dodávané s „polymérovým“ úchytmi umiestnenými v pohľadových betónových paneloch. Nekorodujúce spojenie je ideálne na použitie v náročnom prostredí, napríklad úsekoch ciest upravených posypovou soľou, alebo na miestach, kde sa používa zásyp z recyklovaného kameniva.

Úprava povrchu čela na estetické účely. Systém zvislých betónových panelov MacRES® sa používa na celom svete a môže mať rôznu povrchovú úpravu čelnej strany v závislosti od estetických potrieb.

Vystužené múry z betónových tvaroviek, ako je MacWall®, sú často považované za „zvislé steny“. Obyčajne sú však vybudované pod miernym sklonom, a preto sú zaradené do časti „vystužené horninové konštrukcie a vystužené svahy“.

Produkty

need more information maccaferri