Vertical-Drainage-Works

Zateplení základů, dren

Význam riadenia vody z odtoku. Prebytok vody alebo nekontrolovaný tok podzemnej vody v pôde môže pôdu oslabiť a viesť ku vzniku mnohých problémov. Riadenie vody z odtoku či toku podzemných vôd v teréne je jednou z najdôležitejších úloh pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti konštrukcie.

Nevhodnosť tradičných štrkových drenážnych systémov. Význam efektívnej drenáže za konštrukciami (ako sú betónové oporné múry, pilótové steny, štetovnicové steny alebo konštrukcie prichádzajúce do styku so zeminou) a svahov je dobre známa, ale často prehliadaná. Tradičné štrkové drenážne rebrá sú často budované bez toho, aby bola známa ich skutočná schopnosť odvádzať vodu pričom zaberajú zbytočne veľa miesta.

Naše rentabilné, technicky vyspelé a ekologickejšie riešenie

Ponuka drenážnych geokompozitov MacDrain® predstavuje nákladovo efektívnu a technicky vyspelú alternatívu k tradičným štrkovým drenážnym vrstvám MacDrain® umožňuje voľný prietok vody z okolitej pôdy.

Zmenšením alebo úplným nahradením štrkových drenážnych vrstiev za geokompozity Macdrain znížime množstvo materiálu, ktorý musí byť najskôr vybagrovaný, odvezený a následne privezený vhodný priepustný štrkový materiál. Týmto dochádza k výraznému zníženiu prepravy týchto materiálov, čo prispieva k zvýšeniu environmentálnych benefitov tohto riešenia.

Určenie správneho postupu. Proces výberu vhodného drenážneho geokompozitu sa začína v našom návrhovom softvéri, MacFLOW, ktorý umožňuje stanoviť očakávaný prietok vody pri definovanom zaťažení a gradiente. Naše výrobné vedomosti nám umožňujú vyrábať drenážne geokompozity z rôznych kombinácií geotextílií a drenážnych jadier s cieľom nájsť najvhodnejší produkt pre konkrétnu aplikáciu, dosiahnutie požadovaných parametrov,
a naplnenie cieľov technickej a ekonomickej optimalizácie projektu.

Rýchlosť, vynikajúce vlastnosti a úspora. Na základe overovania prietokových parametrov geokompozitov v laboratórnych podmienkach a na základe kontroly kvality výroby, dokážu drenážne geokompozity MacDrain® nahradiť tradičné štrkové vrstvy, ktoré sa bežne používajú na odvodňovanie. Drenážne geokompozity zároveň ponúkajú rýchlejšiu montáž, merateľnú dlhodobú účinnosť a úsporu nákladov na výstavbu.

Produkty

need more information maccaferri