Plošná a horizontálna drenáž

Zlepšovanie stavu pôdy s plošnou a horizontálnou drenážou

Plošná a horizontálna drenáž predstavuje efektívnu metódu na spevnenie málo únosného podložia v dôsledku prítomnosti vody. Odvedenie vody z podložia prostredníctvom vhodnej drenáže dokáže zabezpečiť trvalé zvýšenie jeho únosnosti. Tradične sa drenážne vrstvy budovali z prírodného priepustného štrkovitého materiálu. Dlhodobá drenážna schopnosť štrku odvádzať vodu však nemusí byť známa, alebo sa môže časom zhoršiť.

Moderné riešenia a materiály. Moderné riešenia využívajú na odvádzanie vody drenážne geokompozity MacDrain® , ktoré odvádzajú vodu obsiahnutú v pôde z jedného miesta na iné. Geotextílie, ktoré sú pevne spojené s drenážnym jadrom z jednej alebo oboch strán, slúžia ako filtre a zabraňujú kolmatácii jadra alebo drenážnych rúr. Geokompozity sú navrhnuté tak, aby nahradili tradičný prírodný drenážny materiál, ako je štrk alebo piesok.

Tieto plošné drenážne systémy sú s obľubou používané na športových ihriskách s umelým trávnikom či pod priepustnou vozovkou (na parkoviskách, skladovacích plochách, atď.). Systémy MacDrain® môžu byť uložené vodorovne no aj napriek tomu dokážu plnohodnotne odvádzať vodu.

Faktory na zváženie. Výber vhodného drenážneho geokompozitu MacDrain® pre „ horizontálnu“ alebo plošnú drenáž závisí od viacerých faktorov:

  • projektovaného zaťaženia,
  • projektovanej drenážnej kapacity,
  • druhu drenážovaného materiálu/zeminy (čistá, znečistená atď.),
  • hydraulického gradientu,
  • veľkosti drenážovanej plochy.

Náš najmodernejší softvér na riešenie vodohospodárskych problémov. Pomocou nášho najmodernejšieho návrhového softvéru MacFLOW, našim klientom pomáhame prekonávať problémy spojené s manažmentom vody, spevnením podložia znížením miery sadania. Riešenie s najvyššou pridanou hodnotou nemusí zohľadňovať len technické alebo ekonomické aspekty problému, ale takisto body dotýkajúce sa rýchlosti výstavby a účinnosti.

Produkty

need more information maccaferri