piled-embankment

Problémy s mäkkým podložím

V mnohých situáciách je nutné obmedziť zvislé sadanie násypov, ku ktorému dochádza v dôsledku konsolidácie mäkkého podložia. Ide napríklad o tieto prípady:

  • Hrubé vrstvy mäkkej zeminy, kde celkové a tiež aj diferenciálne sadanie predstavuje problém.
  • Výstavbu v blízkosti konštrukcií, ktoré sú už postavené na pilótových základoch (napr. nosné piliere mosta).
  • Citlivé limity medzných stavov použiteľnosti pre vrchnú vrstvu násypu.

V týchto prípadoch je násyp obyčajne vybudovaný na pilótových základoch.

Paralink: pevný a cenovo prijateľný. Vysokopevnostné geomreže Paralink® alebo MacGrid® WG, ponúkajúce vysokú pevnosť pri veľmi nízkom pretvorení a použité spolu s pilótami, dokážu nahradiť základovú dosku násypu. Tieto geomreže sa kladú do jednej vrstvy v granulovanej základovej doske a priamo sa dotýkajú hláv pilót. Geomreže majú plánovanú životnosť viac než 120 rokov, pohlcujú sily prenášané z vrchnej vrstvy násypu a prenášajú ich zvisle do nosných pilót. Použitím geomreží Paralink® sa zlepšujú celkové vlastnosti násypu –výsledkom je to, že rozstupy medzi pilótami môžu byť väčšie, čím sa znižujú náklady.

Využitie geotextílií MacTex. Pre menej náročné či krátkodobé zaťaženie môžu byť použité tkané polyesterové výstužné geotextílie MacTex® W. Na celom svete sme realizovali mnohé projekty výstavby pilótových násypov a stali sme sa vedúcou spoločnosťou v tejto oblasti.

Riešenia ušité na mieru. Vďaka vlastnému špeciálnemu návrhovému softvéru MacBARS a možnosti prispôsobiť výrobky už v našich továrňach (dĺžka, šírka a merná pevnosť navinutého materiálu) dokážeme optimalizovať návrhy pre našich klientov a dodávať im riešenia s tou najvyššou hodnotou.

Produkty

need more information maccaferri