drenážnych systémov

Neefektívne systémy odvedenia dažďovej vody spôsobujú nestabilitu svahov

Erózia povrchových vrstiev svahov a ich nestabilita (v dôsledku výstavby alebo prirodzenou eróziou) môže byť spojená aj s neefektívnym odvedením dažďovej vody.

Najúčinnejšie riešenie je často vybudovanie jednoduchého systému rigolov a kanálov na odvádzanie dažďovej vody. Tieto rigoly môžu podliehať erózii a mali by byť preto utesnené alebo inak chránené.

Naše vysokovýkonné riešenie. Spoločnosť Maccaferri vyvinula MacDrain® TD, výrobok, ktorý sa používa ako vertikálna drenáž v rigoloch alebo ako náhrada za tradičné štrkové rebrá budované z vhodného priepustného materiálu. Tieto moderné drenážne materiály znižujú potrebu ťažby a prepravy drveného kameniva na stavenisko čím prispievajú k zníženiu zaťaženia životného prostredia.

Naše drenážne geokompozity sú navyše vyrábané v továrňach s kontrolovanou kvalitou výroby a sú laboratórne testované, takže je známa ich drenážna kapacita na rozdiel od tradičných štrkových drenážnych rebier.

Produkty

need more information maccaferri