Gravitačné oporné konštrukcie

Naši odborníci zohľadňujú viac faktorov

Stabilita gravitačných oporných konštrukcií je závislá od správneho spolupôsobenia gabionových košov a ich výplne, ktorá podopiera alebo stabilizuje nestabilné zemné svahy. Za účelom zvolenia najvhodnejšieho typu konštrukcie Maccaferri, musia naši odborníci a klienti zvážiť:

  • geotechnické parametre zemín svahu a základovej pôdy,
  • prítomnosť vody a hydrostatických napätí,
  • vonkajšie sily pôsobiace na konštrukciu a premenné alebo seizmické zaťaženia,
  • jednoduchosť a rýchlosť výstavby.

Sme svetová jednotka nielen v oblasti gabionových múrov. Zo širokej ponuky riešení dokážeme vybrať opornú konštrukciu podľa technických potrieb klienta, parametrov zemín, požiadaviek na estetické stvárnenie a samozrejme aj rozpočet. Sme preslávená svetová špička vo výrobe gabionových konštrukcií a stále väčší počet klientov si uvedomuje, že okrem gabionov ponúkame aj širokú paletu iných oporných konštrukcií.

Vždy sa usilujeme obmedziť zbytočné plytvanie stavebným a odpadovým materiálom

Bez ohľadu na vybrané riešenie naše oporné konštrukcie majú rad spoločných vlastností: sú modulárne, pružné a vyhovejú väčšine podmienok zakladania. Tam kde je to možné sa usilujeme spätne využiť vyťažený materiál, s cieľom znížiť dovoz a vývoz stavebného a odpadového materiálu.

Výstavba našich systémov je jednoduchá a rýchla.

Ponúkame riešenia špeciálne pre potreby klientov. Každý systém ponúka rôzne výhody: či už klient požaduje nízku cenu, dlhú životnosť a flexibilitu gabionového múru, alebo estetické stvárnenie vystuženého zemného svahu, naši odborníci dokážu pomôcť. Na rozdiel od firiem, ktoré vyrábajú jednoúčelové výrobky, a ktoré sú schopné ponúknuť len jeden druh oporných múrov, naša spoločnosť ponúka riešenia, ktoré sú optimalizované pre potreby klienta.

Produkty

need more information maccaferri