rockfall-debris-flow-barriers-maccaferri-solution

Cenovo prijateľné ochranné siete proti padajúcim skalám

V určitých situáciách nemusí byť praktické použiť ochrannú sieť proti padajúcim skalám či sieť na stabilizáciu povrchu z technických, topografických či ekonomických dôvodov alebo z dôvodu problému s prístupom. V takých prípadoch je často finančne efektívnym riešením použitie dynamickej bariéry slúžiacej na zachytávanie padajúcich skál na povrchu svahu.

Táto bariéra sa inštaluje s cieľom zachytiť a zastaviť padajúce kamene a skaly. Naše bariéry na ochranu proti padajúcim skalám sú dodávané ako „súprava“ pre konkrétnu výšku, dĺžku a absorpčnú kapacitu.

Ako fungujú naše záchytné bariéry proti padajúcim skalám. Záchytné bariéry majú jedinečný patentovaný systém kompresného brzdenia. Táto pomôcka na pohlcovanie energie je jednoduchý ale účinný mechanizmus – zachováva funkciu počas celej doby návrhovej životnosti konštrukcie. Na rozdiel od „trecích bŕzd“ technici dokážu našu kompresnú rúrkovitú hliníkovú brzdu veľmi jednoducho skontrolovať zrakom, pretože sa pri nárazoch postupne deformuje. Taktiež sa ani neupcháva štrkom a nekoroduje počas celej životnosti bariéry, čím by sa mohla znížiť účinnosť bariéry v čase.

Naše riešenia majú schválenie ETA. Dodávame dynamické bariéry proti padajúcim skalám s absorpčnou kapacitou od 100 kJ. Tieto systémy boli vyvinuté spojením konštrukčného návrhu a praktických skúšok v súlade s oficiálnymi platnými normami (napr. švajčiarskymi, rakúskymi a ETAG 027-2013 „Smernica pre európske technické osvedčeniazostáv na ochranu proti padajúcim skalám“). Naše záchytné bariéry na ochranu proti padajúcim skalám majú posúdenie ETA v súlade s normou ETAG 027. (Pre informácie o najnovších systémoch, ktoré čakajú na udelenie posúdenia ETA, navštívte webové stánky
www.eota.be.)

Spolupracujeme s klientmi a pomáhame im zvoliť optimálne umiestnenie bariér na skalnaté svahy.

Produkty

need more information maccaferri