skládka odpadu

Prečo je pevný podklad dôležitý

Podkladový bariérový systém je najcitlivejšia súčasť systému skládky, pretože musí chrániť podložie a podzemnú vodu pred znečistením. Tento bariérový systém je tiež dôležitou súčasťou kalových nádrží na výluh z baní, podloží pre lúhovanie na kopách a priestorov na uskladnenie poľnohospodárskeho odpadu.

S našou výrobou a vedomosťami získate riešenia ušité pre vaše potreby. Navrhujeme bariérové systémy v závislosti od nebezpečnosti obsiahnutého materiálu a citlivosti okolitého prostredia. Naše riešenia umožňujú spájať prírodné a syntetické materiály na dosiahnutie žiadaných úrovní bezpečnosti, a tiež aj na optimalizovanie účinnosti výstavby. Túto úroveň prispôsobenia dokážeme ponúkať vďaka naším výrobným kapacitám a technickým poznatkom.

Náš sortiment spĺňa vaše požiadavky. Naše skúsenosti a široká ponuka výrobkov nám umožňujú optimalizovať riešenia pre klientov v súlade s platnými predpismi o dizajne a odpade.

  • Bentonitové geokompozity MacLine® GCL
  • Drenážne geokompozity MacDrain®
  • Geomembrány MacLine®
  • Separačné a filtračné geotextílie MacTex® H a F
  • Ochranné geotextílie MacTex® PN a PH
  • Výstužné geomreže Paralink®, Paragrid®, MacGrid® WG
  • Hybridná geomreža Paradrain® s implementovanou drenážnou funkciou

Naše skúsenosti a výrobky pomáhajú budovať stabilné základy. Podoprenie základov a spevnenie povrchu skládky sú dôležité aj na vytvorenie stabilnej základovej vrstvy a dosiahnutie celkovej stability skládky.

Toto je rozhodujúce na miestach, kde bude nová skládka vybudovaná na mäkkom povrchu či na území ohrozovanom zosuvmi. Spojenie geomreží či dokonca gabionov a systému Terramesh® je rozumná odpoveď na rôzne problémy, ktorým projektanti čelia v úvodných etapách plánovania, či za mimoriadnych okolností alebo v nepredvídaných situáciách.

Produkty

need more information maccaferri