Vystužovanie okrajovej pôdy a skládok odpadu

Home > Riešenie > Vystužovanie okrajovej pôdy a skládok odpadu

Vystužovanie okrajovej pôdy a skládok odpadu

Maximalizovanie objemov uskladneného odpadu na miestach s hustým osídlením

“S nárastom svetovej populácie ľudstvo produkuje stále väčšie množstvá odpadu. Tento problém je ďalej umocnený problémami pri hľadaní miest, ktoré by mohli byť použité na uskladnenie odpadu a nebezpečných látok. Každá technológia, ktorá maximalizuje objemy uskladneného odpadu, preto dokáže prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň aj ušetriť peniaze

prevádzkovateľom skládok.


Zvyšovanie objemu skládkovaného materiálu pri znižovaní nákladov. Máme skúsenosti s úspešnou realizáciou vystužených horninových konštrukcií, v ktorých sa zo samotného uloženého odpadového materiálu stáva „štrukturálny zásypový “ materiál. Použitie geomreží Paragrid®, Paralink® a MacGrid® WG prináša pozitívne výsledky z hľadiska možnosti zväčšenia objemu skládkovaného materiálu na jednom mieste (až trojnásobne v porovnaní pri rovnakej ploche skládky) ako aj zníženia nákladov.


Naše jedinečné výrobky pomáhajú v boji s geotechnickou nestabilitou. Podobné vystužené konštrukcie boli použité aj v rámci projektov zameraných na vystuženie obvodových násypov na skládkach odpadov. Tieto násypy sú bežne budované z kohéznych materiálov, ktoré majú problémy s geotechnickou stabilitou. Na tieto účely je vhodné použiť geomreže Paradrain®. Paradrain® nielenže funguje ako výstuž , ale zároveň znižuje aj pórové tlaky v kohéznej zemine pomocou prítomnosti integrálnych drenážnych prúžkov na povrchu geomreže.


Budovaním týchto strmých vystužených obvodových násypov a skládkových kaziet sa maximalizuje využiteľný skládkovací objem odpadu v porovnaní s nevystuženými svahmi.”

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.