Vystužovanie asfaltových vozoviek

Home > Riešenie > Vystužovanie asfaltových vozoviek

Vystužovanie asfaltových vozoviek

Image

Zvýšené namáhanie cestných komunikácií. Naše cesty sú extrémne zaťažené – rastú intenzity dopravy a rozpočty na údržbu sú limitované Jednoduché odfrézovanie problematických úsekov je len dočasné riešenie. Keď sú flexibilné asfaltové vozovky vystavené opakovanému cyklickému zaťaženiu, môže dochádzať k vyjazdeniu koľají, vzniku výtlkov, a únavových trhlín. S nárastom počtu prejazdov vozidiel na cestách a zaťaženia od náprav sa môže tento problém ešte zhoršiť. Jednoduchým odfrézovaním problematických úsekov vozovky sa situácia zlepší len dočasne, pretože trhliny z podkladných vrstiev sa čoskoro budú propagovať do nového krytu a povedú k predčasnému opotrebovaniu.

Reflexné šírenie trhlín môže predstavovať problém aj v prípadoch, kedy sa asfaltové vrstvy uložia na existujúcu betónovú vozovku. Naše riešenia na spevnenie asfaltových krytov vozoviek sú určené hlavne pre tieto problémy: – reflexné šírenie trhlín – trhliny od vplyvu rozdielnej tepelnej rozťažnosti konštrukčných vrstiev a ich únavy – vyjazdenie koľají – rozpad krajnice – vysoké zaťaženie od náprav – nerovnomerné sadanie – málo únosné podložie – nedostatočná hrúbka podkladných vrstiev

Image

Zníženie nákladov počas celej životnosti vďaka účinnému vystuženiu. Vystuženie asfaltových vozoviek môže viesť až k trojnásobnému predĺženiu životnosti vozovky vďaka zníženiu počtu trhlín od únavy vozovky, vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti konštrukčných vrstiev a sadaním. S predĺžením životnosti vďaka zníženiu únavového opotrebovania a predĺžením intervalov údržby sú „náklady na celú dobu životnosti“ vystuženej vozovky nižšie ako v prípade nevystuženej. Vystužením sa znižuje namáhanie vozovky. Koncentrované napätia sú vo vozovke prostredníctvom výstuže rozložené na väčšiu plochu, vďaka čomu sa: – obmedzí vznik trhlín a spomalí ich šírenie – zníži šírka trhlín – zväčší vzdialenosť medzi trhlinami Naše výrobky pre novo budované cesty a rekonštrukcie. Ponúkame celý rad výrobkov na vystuženie asfaltových vozoviek. Zatiaľ čo geomreže MacGrid® AR zo sklenených vlákien a polyesteru obmedzujú šírenie trhlín, Road Mesh® navyše aj vystužuje asfaltovú vozovku. Road Mesh® zabezpečuje komplexné vystuženie asfaltového krytu, čím zvyšuje jeho odolnosť proti vyjazdeniu koľají a propagácii trhlín. Keďže sieť Road Mesh vo všeobecnosti priamo vystužuje asfaltovú vozovku, môže byť použitá aj v novo budovaných cestách a nie len pri rekonštrukciách vozoviek. Efektívne riešenia založené na výskume a skúsenostiach. Na základe rozsiahleho výskumu a vývoja v spolupráci so známymi univerzitami a výskumnými ústavmi a tiež aj na základe mnohoročných praktických skúseností z realizovaných projektov vieme, že naše riešenia fungujú. Náš výskum prispel k vývoju návrhového softvéru MacREAD, ktorý naši odborníci používajú pri riešení problémov spojených s vozovkami.

This site is registered on wpml.org as a development site.