Vystužené horninové konštrukcie a vystužovanie zemných svahov

Home > Riešenie > Vystužené horninové konštrukcie a vystužovanie zemných svahov

Vystužené horninové konštrukcie a vystužovanie zemných svahov

Image

Výzvy pri úprave sklonu telies násypov Zmena sklonov násypov nad rámec prirodzeného uhla vnútorného trenia môže viesť k narušeniu stability svahov. Táto situácia môže nastať pri rozširovaní ciest pri budovaní nových diaľnic, alebo pri úprave plôch pre výstavbu na svahovitom teréne. Zlepšovanie vlastností hornín za pomoci geomreží. Vystužovanie hornín geomrežami, zlepšuje vlastnosti hornín v porovnaní s nespevneným stavom. Okrem toho zvyšuje aj ich únosnosť a umožňuje budovať násypy pod strmším sklonom.

Geomreže sú pri výstavbe ukladané vodorovne do zhutnenej vrstvy horniny, spevňujú ju svojou vysokou pevnosťou v ťahu, nízkym predĺžením a dobrým vzájomným pôsobením. Horniny s nízkou nosnosťou a horniny v seizmických oblastiach. Naše vystužené horninové konštrukcie a násypy majú ideálne vlastnosti aj v prípade, že sú postavené na zeminách s nízkou únosnosťou, nakoľko sú schopné absorbovať nerovnomerné sadanie oveľa lepšie ako tuhé konštrukcie. Toto má obrovský prínos aj v seizmických oblastiach, kde sú naše riešenia vystavené silným seizmickým účinkom.

Image

Naše georiešenia pomáhajú k trvalej udržateľnosti. Naša neprekonateľná ponuka výstužných geomreží MacGrid® WG, Paragrid® a Paralink® maximalizuje možnosť využiť lokálny vyťažený materiál ako zásyp vystuženej konštrukcie. Takto sa znižuje objem vyvážaného a dovážaného materiálu, podporuje trvalá udržateľnosť a znižuje sa pohyb kamiónov znečisťujúcich prostredie. Potenciálne úspory nákladov. V štádiu prípravy projektov s použitím riešení na vystuženie násypov venujú naši odborníci hlavnú pozornosť úspore nákladov vďaka využitiu materiálu dostupného priamo na mieste. V kombinácii s geomrežami môže byť táto úspora obrovská. Hybridné konštrukcie prinášajú znižovanie nákladov a lepšiu funkciu konštrukcie S našimi skúsenosťami a odbornými znalosťami v tejto oblasti riešení a pomocou návrhového softvéru MacSTARs dokážeme spojiť výstužné geomreže s inými riešeniami, ako sú naše výrobky Terramesh® a Green Terramesh®, čím sa vytvárajú hybridné konštrukcie, ktoré prinášajú ďalšie výhody z hľadiska efektivity nákladov a rýchlosti montáže. Tieto odborné znalosti nám umožnili úspešne vybudovať mnohé „mega konštrukcie“ – naše vystužené horninové konštrukcie bez problémov dosahujú výšku viac ako 30 m. V skutočnosti sme úspešne navrhli a realizovali konštrukciu s výškou viac než 70 m – pravdepodobne ide najvyššiu takúto konštrukciu na svete. Podpora rastu vegetácie na spevnených svahoch. Ak si klienti vyžiadajú „zelený“ svah, zazelenanie konečného vystuženého svahu je dôležité. Dokážeme pomôcť aj s výberom vhodných zmesí osív, ornice a výrobkov na ochranu proti erózii. Formálnejšie a mestskejšie architektonické estetické prvky ponúka naša vystužená horninová konštrukcia so štiepanými betónovými tvarovkami v líci, MacWall®. Líce z betónových tvaroviek dotvára estetický dojem murovanej steny, no ako zásyp je použitá hornina vystužená geomrežami. Toto riešenie prináša našim klientom výhody z hľadiska ceny a efektívnosti výstavby. Klincovanie zemín ako alternatíva k spevňovaniu svahov. Ak v rámci projektu nie je dostatok voľného miesta na vybudovanie konštrukcie z vystuženej horniny, môže sa svah zastabilizovať klincovaním. Klincovaním zeminy sa zabezpečí celková stabilita svahu a rohož MacMat® zaistí flexibilné opevnenie a protieróznu ochranu zárezu medzi klincami. Našim vystuženým horninovým konštrukciám dôverujú klienti pri budovaní diaľničných, železničných a súkromných stavieb po celom svete.

This site is registered on wpml.org as a development site.