Vertikálna drenáž

Home > Riešenie > Vertikálna drenáž

Vertikálna drenáž

Image

“Hospodárenie s vodou zo stekajúcej vody alebo z mokrých povrchov v teréne je jedným z najdôležitejších aspektov ovplyvňujúcich životnosť tejto stavby. Význam riadenia odtoku vody. Prebytočná alebo nekontrolovaná voda v pôde ich môže oslabiť, čo spôsobí mnohé problémy. Hospodárenie s vodou zo stekajúcej vody alebo z povrchov je jedným z najdôležitejších aspektov ovplyvňujúcich dlhodobú výkonnosť tejto stavby. Nevhodnosť tradičných granulovaných drenážnych systémov.

Dôležitosť efektívnej drenáže za štruktúrami (betónové oporné múry, priľahlé pilóty, membránové steny a konštrukcie v kontakte s vrstvami pôdy) a vo vnútri svahov je dobre známa, ale často sa prehliada. Tradičné drenáže zrnitého materiálu sa často inštalujú, zaberajú zbytočný priestor a bez skutočného pochopenia ich skutočnej drenážnej schopnosti.” Naše rentabilné, technicky vyspelé a ekologickejšie riešenie “Ponuka drenážnych geokompozitov MacDrain® predstavuje nákladovo efektívnu a technicky vyspelú alternatívu k tradičným štrkovým drenážnym vrstvám MacDrain® umožňuje voľný prietok vody z okolitej pôdy.

Zmenšením alebo úplným nahradením štrkových drenážnych vrstiev za geokompozity Macdrain znížime množstvo materiálu, ktorý musí byť najskôr vybagrovaný, odvezený a následne privezený vhodný priepustný štrkový materiál. Týmto dochádza k výraznému zníženiu prepravy týchto materiálov, čo prispieva k zvýšeniu environmentálnych benefitov tohto riešenia. Určenie správneho postupu. Proces výberu vhodného drenážneho geokompozitu sa začína v našom návrhovom softvéri, MacFLOW, ktorý umožňuje stanoviť očakávaný prietok vody pri definovanom zaťažení a gradiente. Naše výrobné vedomosti nám umožňujú vyrábať drenážne geokompozity z rôznych kombinácií geotextílií a drenážnych jadier s cieľom nájsť najvhodnejší produkt pre konkrétnu aplikáciu, dosiahnutie požadovaných parametrov, a naplnenie cieľov technickej a ekonomickej optimalizácie projektu. Rýchlosť, vynikajúce vlastnosti a úspora. Na základe overovania prietokových parametrov geokompozitov v laboratórnych podmienkach a na základe kontroly kvality výroby, dokážu drenážne geokompozity MacDrain® nahradiť tradičné štrkové vrstvy, ktoré sa bežne používajú na odvodňovanie. Drenážne geokompozity zároveň ponúkajú rýchlejšiu montáž, merateľnú dlhodobú účinnosť a úsporu nákladov na výstavbu.”

This site is registered on wpml.org as a development site.