Uzatváranie skládok odpadov

Home > Riešenie > Uzatváranie skládok odpadov

Uzatváranie skládok odpadov

Image

“Prekrytie alebo inštalácia povrchovej bariéry je dôležitou súčasťou procesu utesnenia (alebo prekrytia) skládky odpadov, kontaminovanej bane alebo poľnohospodárskej plochy. Obyčajne sa integruje do univerzálnejšieho návrhu pre „ začlenenie do prirodzeného prostredia“ a splynutie s ním. . Toto je obzvlášť dôležité u opustených banských diel či na starých skládkach, ktoré boli uzavreté ešte pred prijatím prísnejšej legislatívy.


Účel prekrytia. Účinnosť prekrytia má významný ekonomický a environmentálny dopad. Jeho účelom je:


odvádzať metán, ktorý vzniká rozkladom odpadu,

zabrániť infiltrácii dažďovej vody do telesa skládky, čo má za následok vznik znečisteného výluhu ,

vytvoriť podklad vhodný pre rast prirodzenej vegetácie,

zaistiť topografickú zlučiteľnosť s okolitým prostredím.

Problémy s eróziou svahov. Erózia je problém, ktorý môže vzniknúť pri zatvorení skládky, po vybudovaní konečného systému nepriepustného prekrytia skládky. Vegetácia na systéme prekrytia pomáha k integrácii skládky do okolitého životného prostredia. Protierózna ochrana je často potrebná s cieľom predchádzať rozrušovaniu a odplavovaniu povrchových vrstiev svahov dažďovou vodou v čase zakladania vegetácie.

Rovnako ako v prípade tesnenia dna skládky je dôležité starostlivo vybrať vhodný geosyntetický tesniaci materiál.


Optimalizovanie riešení cez odborné skúsenosti a výrobky

Naše skúsenosti a široká ponuka výrobkov nám umožňujú optimalizovať riešenia pre klientov v súlade s platnými predpismi a legislatívou o likvidácii a zhodnocovaní odpadov.

Image

Bentonitové geokompozitné georohože MacLine® GCL

Drenážne geokompozity MacDrain®

Geomembrány MacLine®

Separačné a filtračné geotextílie MacTex® H a F

Ochranné geotextílie MacTex® PN a PH

Geomreže na vystužovanie hornín Paralink®, Paragrid® a MacGrid® WG

Hybridné geomreže Paradrain® s drenážnou funkciou

Takisto môže byť požadovaná prítomnosť drenážnych a hydraulických konštrukčných vrstiev pre zabezpečenie regulácie odtoku vody a potlačenie vplyvu erózie.


Splnenie požiadaviek výstavby a predpisov. Pri plnení požiadaviek kladených na výstavbu moderných skládok a prípravu harmonického a funkčného návrhu v súlade s platnými predpismi čerpáme zo skúseností s hydraulických stavieb, z protieróznej ochrany a stabilizácie povrchových vrstiev pôdy.”


This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.