Protihlukové steny

Home > RieŇ°enie > Protihlukov√© steny

Protihlukové steny

Protihlukov√© steny sl√ļŇĺia na minimalizovanie pren√°Ň°ania Ň°kodliv√©ho hluku z jedn√©ho miesta na in√©. Predpisy upravuj√ļce minimaliz√°ciu ekologick√©ho vplyvu hluku a vizu√°lneho smogu produkovan√©ho dopravnou infraŇ°trukt√ļrou a priemyseln√Ĺmi dielami v obytn√Ĺch oblastiach vyvolali rast√ļci dopyt po protihlukov√Ĺch sten√°ch a vizu√°lnych clon√°ch. Tieto bari√©ry musia maŇ• tieto vlastnosti: – minim√°lny estetick√Ĺ dopad na krajinn√ļ architekt√ļru – mal√° zastavan√° plocha (aj pri vysok√Ĺch konŇ°trukci√°ch).

NaŇ°e rieŇ°enia sp√°jaj√ļ oba tieto atrib√ļty spojen√© s jednoduchosŇ•ou v√Ĺstavby a n√≠zkymi n√°kladmi na vybudovanie. Mnoh√© protihlukov√© steny s√ļ tvoren√© syst√©mami vystuŇĺen√Ĺch horninov√Ĺch konŇ°trukci√≠ z v√ĹstuŇĺn√Ĺch geomreŇĺ√≠ a gabi√≥nov. Kombin√°cia r√īznych rieŇ°en√≠ n√°m umoŇĺŇąuje vyhovieŇ• poŇĺiadavk√°m klientov na estetiku, priestor a cenu diela. NaŇ°e unik√°tne geomreŇĺe ParaDrain umoŇĺŇąuj op√§tovn√© pouŇĺitie nekvalitn√Ĺch materi√°lov do sp√§tn√Ĺch z√°sypov, ńćo m√° za n√°sledok zniŇĺovanie vplyvu na Ňĺivotn√© prostredie a uhl√≠kov√ļ stopu.

This site is registered on wpml.org as a development site.