Plošná a horizontálna drenáž

Home > Riešenie > Plošná a horizontálna drenáž

Plošná a horizontálna drenáž

Image

Plošná a horizontálna drenáž predstavuje efektívnu metódu na spevnenie málo únosného podložia v dôsledku prítomnosti vody. Odvedenie vody z podložia prostredníctvom vhodnej drenáže dokáže zabezpečiť trvalé zvýšenie jeho únosnosti. Tradične sa drenážne vrstvy budovali z prírodného priepustného štrkovitého materiálu. Dlhodobá drenážna schopnosť štrku odvádzať vodu však nemusí byť známa, alebo sa môže časom zhoršiť.

Moderné riešenia a materiály. Moderné riešenia využívajú na odvádzanie vody drenážne geokompozity MacDrain® , ktoré odvádzajú vodu obsiahnutú v pôde z jedného miesta na iné. Geotextílie, ktoré sú pevne spojené s drenážnym jadrom z jednej alebo oboch strán, slúžia ako filtre a zabraňujú kolmatácii jadra alebo drenážnych rúr. Geokompozity sú navrhnuté tak, aby nahradili tradičný prírodný drenážny materiál, ako je štrk alebo piesok. Faktory na zváženie. 

Image

Výber vhodného drenážneho geokompozitu MacDrain® pre „ horizontálnu“ alebo plošnú drenáž závisí od viacerých faktorov: ” projektovaného zaťaženia, projektovanej drenážnej kapacity, druhu drenážovaného materiálu/zeminy (čistá, znečistená atď.), hydraulického gradientu, veľkosti drenážovanej plochy Náš najmodernejší softvér na riešenie vodohospodárskych problémov. Pomocou nášho najmodernejšieho návrhového softvéru MacFLOW, našim klientom pomáhame prekonávať problémy spojené s manažmentom vody, spevnením podložia znížením miery sadania. Riešenie s najvyššou pridanou hodnotou nemusí zohľadňovať len technické alebo ekonomické aspekty problému, ale takisto body dotýkajúce sa rýchlosti výstavby a účinnosti.”

This site is registered on wpml.org as a development site.