Odvodňovanie skládok

Home > Riešenie > Odvodňovanie skládok

Odvodňovanie skládok

Image

Problémy s kvapalným odpadom Likvidácia kvapalných odpadových látok je drahá a náročná na dopravu a môže viesť k ďalšej kontaminácii prostredia. S našimi geotextíliami je likvidácia jednoduchšia a lacnejšia. Odstránením kvapalnej zložky odpadu sa znižuje objem odpadu. Tuby MacTube® a vrecia MacBag® z geotextílie sa používajú na odvodnenie priemyselných sedimentov, banské hlušiny, kalových nádrží či iných materiálov.

Tuba MacTube® je vyrobená zo špeciálne skonštruovaných textilných geokompozitov. Usadený materiál je prečerpávaný do tunx alebo vreca, kde geotextília zachytáva pevné častice a prefiltrované kvapalné látky sú uvoľňované cez filter – geotextíliu. Odvodnené pevné zvyšky sa pred likvidáciou riadeným a nákladovo efektívnym spôsobom môžu nechať vysušiť. Tuba a vrece predstavujú iba časť nášho riešenia. Výberom vhodného flokulantu a vhodného dávkovacieho zariadenia je možné navyše optimalizovať účinnosť celého procesu odvodňovania.

Image
This site is registered on wpml.org as a development site.