Odvodnenie podložia násypov a vozoviek

Home > Riešenie > Odvodnenie podložia násypov a vozoviek

Odvodnenie podložia násypov a vozoviek

Image

“Odvedenie vody za účelom zvýšenia technických parametrov stavebného diela. Funkčnosť cestných komunikácií a železničných tratí môže byť ovplyvnená vodou, ktorá sa nachádza v podloží, priamo v konštrukčných vrstvách alebo v ich blízkosti. Odvedenie tejto vody zvýši technické parametre železničnej trate alebo vozovky.”

Určenie všeobecných požiadaviek.

Požiadavky na vlastnosti sa líšia pre nespevnené vozovky v oblasti s veľkými zrážkami, od asfaltových vozoviek v oblastiach náchylných na premŕzanie.


Moderné riešenia pozdĺžneho odvodnenia železničných tratí a ciest. Tradičné riešenia pozdĺžneho odvodnenia tvoreného štrkovými rebrami je možné nahradiť modernou alternatívou; MacDrain® a MacDrain® TD. Tieto drenážne geokompozity znižujú nároky na výkopové práce, objem zásypového materiálu a celkové náklady na realizáciu.

Výber vhodného drenážneho kompozitu MacDrain® závisí od;

– zamýšľané umiestnenie v rámci konštrukcie vozovky

– materiály, s ktorými bude drenážny geokompozit v kontakte

– požadovaná kapacita drenážneho geokompozitu


Image

Odvodnenie sa zvyčajne realizuje pozdĺž vozoviek, kde sa kumuluje zrážková voda. V miestach, kde je podzemná voda blízko povrchu, môže horizontálna drenážna vrstva umiestnená pod vozovkou odviesť vodu s podkladných vrstiev.

Naše cenovo výhodné a technicky špičkové riešenia. Náš rad drenážnych geokompozitov MacDrain® poskytuje cenovo výhodnú a technicky výbornú alternatívu k tradičným minerálnym vrstvám na báze štrku alebo piesku. MacDrain® vytvára voľný priestor pre pohyb vody z okolitého prostredia.

Naším cieľom je optimalizovať návrh. Geotextílie alebo geomembrány, prichytené na jednu alebo obe strany drenážneho jadra, zaisťujú filtráciu, separáciu a ochranu drenážneho jadra. Jednoduchým spôsobom zabraňujú upchávaniu drenážneho jadra zeminou. Kombináciou rôznych geotextílií s rôznymi typmi materiálov drenážneho jadra je naším cieľom identifikovať najvhodnejší produkt pre konkrétnu aplikáciu s cieľom optimalizovania technických a ekonomických požiadaviek investora.

Testované a kvalitné riešenia na zlepšenie technických parametrov a zníženie dopadu na životné prostredie. Vďaka vlastnostiam stanovených na základe skúšok v laboratóriách a výrobe s kontrolovanou kvalitou môže MacDrain® nahradiť tradičné štrkové drenážne systémy, ponúka rýchlejšiu inštaláciu, a úsporu stavebných nákladov. Okrem toho zníženie ťažby štrku a pohybu nákladných vozidiel na miesto zabudovania slúži na zníženie vplyvu konštrukcie na životné prostredie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.