Ochrana svahov

Home > RieŇ°enie > Ochrana svahov

Ochrana svahov

VŇ°etky pr√≠rodn√© svahy s√ļ vystaven√© neust√°lym er√≥znym sil√°m. Bez ohńĺadu na to, ńći bol svah v minulosti vytvoren√Ĺ ako s√ļńćasŇ• novej v√Ĺstavby, alebo je v p√īvodnom pr√≠rodnom stave, m√īŇĺe byŇ• potrebn√° urńćit√° forma protier√≥znej ochrany. RieŇ°enia protier√≥znej ochrany Maccaferri. Pon√ļkame cel√Ĺ rad rieŇ°en√≠ protier√≥znej ochrany, ktor√© zodpovedaj√ļ stavu svahu a predpokladan√Ĺm er√≥znym sil√°m. V√§ńćŇ°ina t√Ĺchto produktov je navrhnut√° tak, aby pomohla op√§tovn√©mu vytvorenie veget√°cie na svahu.

Nepredv√≠dateńĺn√° schopnosŇ• rastu veget√°cie. SpoliehaŇ• sa len na rast veget√°cie je vŇ°ak nepredv√≠dateńĺn√© a veńĺmi nespońĺahliv√©, pretoŇĺe je n√°rońćn√© dosiahnuŇ• 100% pokrytie veget√°ciou, ńć√≠m sa exponovan√© plochy st√°vaj√ļ n√°chyln√Ĺmi na er√≥ziu. Okrem toho veget√°cia m√īŇĺe odumrieŇ• alebo m√īŇĺe byŇ• napadnut√°, ńć√≠m sa zn√≠Ňĺi schopnosŇ• protier√≥znej ochrany. Ochrana a zv√ĹŇ°enie √ļnosnosti zeminy N√°Ň° Ň°irok√Ĺ sortiment protier√≥znych rohoŇĺ√≠ zvyŇ°uje √ļnosnosŇ• zeminy vońći er√≥zii t√Ĺm, Ňĺe poskytuje okamŇĺit√ļ ochranu exponovan√Ĺch pl√īch pred priamymi √ļńćinkami vetra a daŇĺńŹa; chr√°ni ńćerstvo zasiate semen√° v hornej vrstve zeminy pred vyplaven√≠m, k√Ĺm veget√°cia vyrastie.

Produkty, ktor√© podporuj√ļ udrŇĺateńĺn√ļ veget√°ciu. Tam, kde sa vyŇĺaduje pr√≠rodn√Ĺ vegetańćn√Ĺ svah, iba prost√© uloŇĺenie vrstvy zeminy na hol√Ĺ svah nie je zvyńćajne dostańćuj√ļce a na √ļp√§t√≠ novovybudovan√Ĺch svahov je vidieŇ• zosunut√© vrstvy zeminy. Protier√≥zne rohoŇĺe, biologicky rozloŇĺiteńĺn√Ĺ BioMac¬ģ a trval√Ĺ MacMat¬ģ, poskytuj√ļ n√°kladovo efekt√≠vne rieŇ°enie zadrŇĺiavania zeminy aj vlhkosti na svahu, ńć√≠m podporuj√ļ udrŇĺateńĺn√ļ veget√°ciu ako dlhodob√ļ protier√≥znu ochranu. Na skalnat√Ĺch svahoch, kde je hlavn√Ĺm probl√©mom zvetr√°vanie povrchu horniny vo forme padania √ļlomkov, s√ļ najvhodnejŇ°ie naŇ°e syst√©my na zachytenie t√Ĺchto √ļlomkov horniny “MacRO”. Viac inform√°ci√≠ o t√Ĺchto syst√©moch n√°jdete v pr√≠sluŇ°nej ńćasti tejto webovej str√°nky. NaŇ°e odborn√© znalosti pom√°haj√ļ vytv√°raŇ• rieŇ°enia Ň°it√© na mieru. Sklon svahu ovplyvŇąuje vońĺbu rieŇ°enia. NaŇ°e syst√©my protier√≥znej ochrany svahov poskytuj√ļ aj jednoduch√ļ stabiliz√°ciu povrchu geotechnicky stabiln√Ĺch svahov. Geotechnicky nestabiln√© svahy si vyŇĺaduj√ļ ńŹalŇ°ie pridan√© syst√©my alebo klincovanie, ktor√© sa pouŇĺij√ļ v spojen√≠ s naŇ°imi rieŇ°eniami protier√≥znej ochrany. NaŇ°e odborn√© znalosti pom√°haj√ļ klientom, ktor√≠ ńćelia t√Ĺmto probl√©mom a naŇ°e rieŇ°enia s√ļ tomu prisp√īsoben√©.

This site is registered on wpml.org as a development site.