Ochrana líniových vodohospodárskych stavieb

Home > Riešenie > Ochrana líniových vodohospodárskych stavieb

Ochrana líniových vodohospodárskych stavieb

Image

Ochrana líniových vodohospodárskych stavieb sú vodné stavby, ktoré sú rovnobežné s tokom rieky. Tieto stavby sú často postavené na existujúcich prírodných brehoch alebo ich zabezpečujú, a zvyčajne sa tiahnu do značnej vzdialenosti. Riešenia ochrany riečnych brehov musia byť dostatočne robustné a dobre navrhnuté, aby dokázali čeliť eróznym silám, ktoré vytvára prúdenie a tokom prenášané sedimenty.

Abrazívne zaťaženie spôsobené materiálmi prenášanými tokom patrí medzi najkritickejšie sily pôsobiace na riečne brehy alebo dná. Z tohto dôvodu sme vyvinuli PoliMac, výnimočnú polymérnu povrchovú ochranu na výrobky z dvojzákrutovej siete, ktorá odoláva mechanickému zaťaženiu a chemickým vplyvom, ktoré pôsobia na riečne konštrukcie. Precízne testovanie a detailné skúmanie parametrov našich riešení nám umožňujú vytvárať cenovo efektívnejšie návrhy, ktoré našim riešeniam zabezpečia zvýšenú konkurencieschopnosť v porovnaní s ekvivalentnými a alternatívnymi (tradičnými) systémami.

Image

Ochrana brehov, vybudovaná pomocou systému Reno Matrace Plus, môže mať v porovnaní s tradičnou ochranou brehov vo forme sypaného kameniva až o 73% menšiu hrúbku. To umožňuje výraznú úsporu materiálov a zníženie environmentálnej záťaže ochrany brehov. Naše systémy na ochranu brehov sú preskúmané a optimalizované s cieľom nájsť rovnováhu medzi požiadavkami našej spoločnosti a ekológiou. V tejto súvislosti sú naše riešenia navrhnuté tak, aby vytvárali ideálne podmienky na prirodzené opätovné zarastanie brehu; navyše, nedávne štúdie dokazujú, že naše environmentálne systémy ponúkajú prirodzené prostredie pre živočíchy, čím zvyšujú biodiverzitu pomocou ochrany bentosu.

This site is registered on wpml.org as a development site.