Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov

Home > Riešenie > Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov

Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov

Image

Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov plní mnoho funkcií, či už ide o vytvorenie nádrží na zachytávanie dažďovej vody, alebo o zabránenie znečisteniu zeminy kontaminovanou vodou. Tieto ochranné konštrukcie sa používajú v mnohých odvetviach trhu, napríklad ako: – kalové rybníky v poľnohospodárstve, – výluhové lagúny v banských stavbách, – záchytné nádrže na dažďovú vodu v rámci diaľnic a infraštruktúry, – skladovacie nádrže v priemysle, – nádrže na zásobovanie vodou.

Požiadavky a podmienky vystavenia sa líšia v závislosti od potrieb trhového odvetvia, napríklad banský priemysel bude vyžadovať zadržiavanie agresívnych chemikálií a špeciálnych výluhov. Využitím našich odborných znalostí v oblasti vodných stavieb, skládok a ochrany životného prostredia môžeme optimalizovať riešenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám našich klientov. Geomembrány, ochranné geotextílie, konštrukcie na reguláciu vody a dokonca vegetačné prekrytia zeminou zabezpečujú, že konštrukcia bude zapadať do okolitého prostredia.

Image
This site is registered on wpml.org as a development site.