Debri Flow bariéry a bariéry proti plytkým zosuvom

Home > Riešenie > Debri Flow bariéry a bariéry proti plytkým zosuvom

Debri Flow bariéry a bariéry proti plytkým zosuvom

Image

Zemito kamenité toky a plytké zosuvy sú skvapalnené zosuvy pôdy obsahujúce rôzne materiály od jemných častíc až po veľké balvany prípadne konáre stromov, ktoré sa rýchlo pohybujú po svahu. Sú spôsobené nadmernými zvodnením na svahoch a vo svahoch, spôsobené extrémnymi zrážkami, topením ľadovcov alebo podobne. Pravdepodobnosť zemito kamenitých tokov sa zvyšuje, keď sa z ohrozených svahov odstráni vegetácia a iná povrchová ochrana, napríklad lesným požiarom alebo odlesnením.

Zemito kamenité prúdy majú vzhľadom na topografiu tendenciu pohybovať sa v údoliach. Ak sa zemito kamenité toky účinným spôsobom nezastavia, môžu poškodiť alebo narušiť dopravu alebo zablokovať vodné toky, čo vedie k značným škodám. Naše Debri Flow bariéry proti zemito kamenitým tokom sú umiestnené v dráhe toku alebo plytkého zosuvu, najčastejšie v prírodných roklinách, kanáloch alebo žľaboch na svahu. Sú prispôsobené tak, aby vyhovovali rozmerom, predpokladanému zachytenému materiálu a očakávanému objemu toku, pričom taktiež obsahujú špecifické prvky absorpcie energie na zachytenie toku.

Naše bariéry sa inštalujú rýchlo, jednoducho a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie: bariéry môžu ostať demontované, pričom v prípade zvýšenia rizika zemito kamenitých tokov sa v budúcnosti môžu inštalovať na neporušené základy.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.