Acoustic-barriers

Green Reef™ a Greensonic™ predstavujú novú koncepciu protihlukových stien, pričom zaberajú len minimálny priestor, ale vďaka vlastnostiam špeciálne vyvinutej umelej zeminy podporujú rast vegetácie, rastlín a kríkov v čele bariéry.

Bariéry Green Reef™ sú budované z modulárnych prvkov, sú odolné a rýchlo sa budujú. Na rozdiel od podobných riešení sú nenáročné na údržbu a nevyžadujú žiadne špeciálne nároky na zakladanie.

Greensonic™ sa používa na budovanie jednostranných alebo obojstranných zvislých bariér.

Oba systémy podporujú rast rôznych druhov rastlín, ktorých výber sa riadi podľa prostredia, v ktorom bude bariéra umiestnená.

Voľne stojace gabionové múry môžu plniť aj funkciu esteticky príjemnej a účinnej protihlukovej bariéry. V prípade vyšších konštrukcií môžu byť ako akustické bariéry použité aj bloky Terramesh® a Green Terramesh®.

need more information maccaferri