dynamic-rockfall-barriers-maccaferri

Naša dynamické alebo záchytné bariéry proti padaniu skál sú skonštruované na zachytávanie padajúcich skál a chránia tým infraštruktúru, banské alebo dopravné cesty, či iné konštrukcie.

Každá bariéra proti padaniu skál je dodávaná ako zostava. Každý komponent vrátane panelového záchytného poľa, stĺpov, základových dosiek, bŕzd, lán a spôn (s výnimkou kotiev) je súčasťou zostavy. Dynamické bariéry proti padaniu skál sú dostupné vo vyhotovení so záchytnou kapacitou od 100 kJ.

Naše bariéry boli vyvinuté v spolupráci s odbornými partnermi, a majú také charakteristiky, pri ktorých je ich inštalácia rýchlejšia a bezpečnejšia, a skracujú čas potrebný pre výstavbu.

Naše dynamické bariéry proti padaniu skál sú testované a certifikované v súlade so smernicou pre Európske technické osvedčenia (ETAG 27), ktorú vypracovala Európska organizácia pre technické osvedčovanie (EOTA).

Maccaferri získalo Európske technické posúdenie (ETA) pre bariéry v rozsahu od 100 kJ absorpčnej kapacity. Po následne vykonanej inšpekcii výrob, dodávok a montážnych postupov bola vydaná značka zhody CE pre bariéry ako systém.

Bariéra sa po dopade a náraze telesa deformuje plasticky. Dôležitá vlastnosť bariéry je jej zostatková výška po náraze. Skôr ako bude bariéra opravená, môže byť v rýchlom slede vystavená ďalšiemu nárazu a dopadu padajúcich skál. Všetky Maccaferri dynamické bariéry vykazujú aj po náraze zostatkovú výšku v najvyššej kategórii, Trieda A v súlade s ETAG 027.

To, či výrobok nesie značku CE, je závislé od toho, v ktorej výrobnom závode bola bariéra vyrobená – informáciu o tom, či bariéra ponúkaná na vašom trhu má značku CE, vám poskytne najbližšie technické zastúpenie spoločnosti Maccaferri.

need more information maccaferri