Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Profil Spoločnosti

Maccaferri Company

Kto: Inžinieri s medzinárodnými skúsenosťami

Pred 140 rokmi sme vyvinuli konštrukčný prvok Gabion a tým sme významne ovplyvnili inžinierske staviteľstvo. A meníme ho dodnes. Pracujeme každý deň, so 130-ročnou históriou za sebou, aby sme nachádzali stále lepšie riešenia pre našich zákazníkov na ktorejkoľvek zemepisnej šírke či dĺžke. Priniesli sme inováciu do každého kúta sveta, delíme sa o svoje vedomosti a znásobujeme návratnosť investícií klientov a partnerov, v neposlednom rade ponúkame neustálu technickú podporu pre vybudovanie partnerských vzťahov postavenú na  stabilnej dôvere. To sme my: Maccaferri.

Sme globálna spoločnosť s viac ako 70 pobočkami pôsobiacimi na 5 kontinentoch, s účasťou na projektoch  vo viac ako 100 krajinách, s takmer 3000 zamestnancami: sme vysoko špecializovaní profesionáli školení v navrhovaní a tvorbe komplexných technických riešení v stavebníctve, geotechnike a v oblasti environmentálnych projektov. Naša celosvetová sieť rastie vďaka inováciám a diverzifikácii aktivít v tomto odvetví a vďaka rozširujúcej sa škále produktov a riešení vysokej kvality, šetrných k životnému prostrediu.

My jednoducho nepredávame produkty:  usilujeme sa stať technickým lídrom v navrhovaní a vývoji moderných inovatívnych riešení pre projekty s pridanou hodnotou. Sme pevne odhodlaní riešiť problémy svojich klientov a poskytovať im neustále lepšie riešenia prostredníctvom citlivého vnímania problému, inovatívneho prístupu a úzkej spolupráce.

Vďaka silnému zázemiu na ktorom môžeme stavať, a to  130 ročnej deklarovanej histórii našej spoločnosti (odkaz na História spoločnosti), počínajúc geniálnou myšlienkou Raffaele Maccaferri, ktorý v roku 1879 vyvinul inovatívny konštrukčný prvok Gabion, až po súčasnú celosvetovú sieť pôsobiacu na rôznych trhoch, vieme čeliť prichádzajúcim výzvam budúcnosti. Dnes sme nesporným svetovým lídrom vo výrobe a dodávkach gabionov a ďalších špeciálnych produktov z dvojzákrutovej oceľovej siete pre potreby stavebného priemyslu.

Inšpirovaní ambíciou vyriešiť aj zložitejšie problémy komplexne, expanzia našej spoločnosti pokračovala: dnes vyrábame širokú škálu geosyntetických výrobkov, vrátane geomreží a geokompozitov, v celosvetovom meradle. Neustále hľadáme nové inovatívne riešenia a pokračujeme v nepretržitom výskume a zdokonaľovaní sa. My sme Maccaferri.

Enduring History

maccaferri-timeline_may-2019

Maccaferri Central Europe

Spoločnosť Maccaferri vstúpila na Slovensko v roku 2005, keď sa stala majoritným vlastníkom spoločnosti Eurogabions. V roku 2009 spoločnosť Maccaferri získala 100% podiel a začala sa história novej spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. Od tohto momentu sa uskutočnili významné zmeny a investície v oblasti technológie výroby, strojného vybavenia, rekonštrukcie výrobných a administratívnych priestorov. Firma sa postupne rozširovala, čoho dôkazom bolo aj založenie 4 dcérskych spoločností: MACCAFERRI DEUTCHLAND GmbH, MACCAFERRI POLSKA Sp. z o. o., MACCAFERRI ROMANIA S. R. L.

Spoločnosť Maccaferri Central Europe s centrálou na Slovensku zabezpečuje obchod a technickú podporu pre oblasť strednej Európy a Balkánu a cez dcérske spoločnosti pre Nemecko, Škandináviu, Island, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko.  Na Slovensku, v Senici, je umiestnený výrobný závod, kde vyrábame základný prvok: dvojzákrutovú šesťhrannú oceľovú sieť a  výrobky z tejto siete na inžinierske účely a od roku 2013 aj protierózne a drenážne geokompozity.

Vývoj a výsledky spoločnosti za desaťročné obdobie sú najlepším dôkazom, že spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. je úspešná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá  ponúka stavebnému sektoru, štátnemu i súkromnému, celý rad zaujímavých konštrukčných riešení v rámci svojho rozsiahleho výrobno-obchodného portfólia.

Čo: od Návrhu k Realizácii

My v spoločnosti Maccaferri nepredávame iba výrobky: poskytujeme kvalitnejšie a lepšie riešenia – identifikujeme, adresujeme a odpovedáme na špecifické požiadavky každého zákazníka. Maccaferri je partner, ktorý pracuje bok po boku so zákazníkom od začiatku projektu a maximálne zhodnocuje jeho finančné prostriedky prostredníctvom technických znalostí a rozsiahleho portfólia vysokokvalitných produktov.

Kvalitné riešenie začína už vo fáze návrhu projektu s jednoduchým cieľom vyriešiť problém. Neskôr spoločne pokračujeme vo všetkých stupňoch vývoja v úzkej synergii so svojimi dcérskymi spoločnosťami: vyrábame, projektujeme a inštalujeme naše riešenia po celom svete. Naše kvalitnejšie riešenia sú vždy konečným výsledkom veľmi úzkej spolupráce na viacerých úrovniach medzi centrálou Maccaferri v Taliansku, miestnymi zástupcami našej spoločnosti a požiadavkami klientov.

Ako: Jedinečná udržateľnosť rozvoja

Ochrana životného prostredia je pre nás esenciálnym faktorom. Riešenia Maccaferri sú kvalitnejšie aj preto, že pri vývoji a návrhu konečného riešenia prihliadame na kvalitu života, zachovanie životného prostredia a potreby spoločnosti pre budúce generácie. Tie isté princípy rešpektovania a integrity sú odzrkadlené v celej organizačnej štruktúre našej spoločnosti.

Sme eticky zaviazaní. Vždy sme presadzovali spoľahlivosť, transparentnosť a profesionalitu svojho manažmentu. Naši zamestnanci dodržiavajú etický kódex správania, ktorý udržuje a posilňuje integritu správania a transparentnosť vo všetkých operáciách pri súčasnom dodržiavaní všetkých príslušných zákonov.

Manažment spoločnosti

AntonioCanfora

Antonio Canfora

Konateľ spoločnosti
 V Maccaferri pracuje od roku 1994
– Magister, “L’Orientale” University of Naples (Dejiny a Filozofia/ študijný odbor slovanská filológia)

lubos

Ľuboš Lichý

Obchodný riaditeľ
V Maccaferri pracuje od roku 2013
– Magister, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

jarozlav

Jaroslav Adamec

Technický riaditeľ
V Maccaferri pracuje od roku 2011
– Inžinier, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Špecializácia: Mosty a podzemné stavby

Snímka

Paolo Gualandi

Riaditeľ Regionálneho centra technickej podpory (RTSC)
V Maccaferri pracuje od roku 2013
– Inžinier, Univerzita v Bologni, odbor: Inžinierske staviteľstvo

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This