Paragrid-150-5-full.sito_

Geomreže ParaGrid® sú plošné prvky tvorené dvojosou sústavou polymérových pásov. Pásy sú tvorené jadrom z vysoko húževnatých polyesterových vlákien obalených v polyetylénovom puzdre.

Tieto geomreže patria medzi najosvedčenejšie geomreže na trhu, nakoľko bol na nich vykonaný enormný počet testov a skúšok.

Ponúkajú 120-ročnú životnosť a vynikajúce vlastnosti pomeru krátkodobá/dlhodobá pevnosť. Pevný polyetylénový plášť je odolný voči mechanickému, chemickému a biologickému namáhaniu spojeného s vystužovaním zemín.

need more information maccaferri