Reno-mattress

Reno matrace® sú pomenované po jednom z prvých projektov, ktoré spoločnosť Maccaferri realizovala pred viac ako 100 rokmi. Ich pomenovanie je úzko späté s projektami vodných diel a projektami zameranými na protieróznu ochranu po celom svete.

Reno matrace®  sú plošné prvky zhotovené z pletenej dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete. Dodávané sú zabalené naplocho, pričom na stavenisku sa neskôr zmontujú do definitívneho tvaru a naplnia kameňom do pružných a priepustných monolitických konštrukcií, ako sú ochrana riečneho svahu a protierózna ochrana toku. Reno matrace sú rovnomerne rozdelené do buniek vnútornými priečkami.

Reno matrace® sú vyrobené z vysoko kvalitného oceľového drôtu s povrchovou úpravou galvanizovaním na zaistenie dlhodobej ochrany proti korózie. Ďalšia ochranná polymérová vrstva je nanášaná na prvky, ktoré budú použité v agresívnejších prostrediach, alebo tam, kde je požadovaná dlhšia životnosť konštrukcie.

Do ponuky povrchovej ochrany drôtu sme pridali novú polymérovú ochranu PA6 ako riešenie pre tie projekty, ktoré si vyžadujú lepšie environmentálne a technické vlastnosti v porovnaní sietí s povrchovou úpravou z PVC a HDPE, ktoré sú dostupné na trhu.

Reno matrace sú vyrábané v našich továrňach na celom svete. Systém manažmentu riadenia a výroby je v mnohých našich výrobných závodoch certifikovaný podľa normy ISO 9001.

Vo vybraných závodoch je oceľová sieť vyrábaná v súlade s predpisom CPR (nariadenie pre stavebné výrobky) 305/2011 a výrobky nesú značku CE v súlade s Európskym technickom posúdením ETA-09/0414. Systém riadenia a výroby je certifikovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v súvislosti so systémom riadenia ochrany životného prostredia).

Podrobnosti o súlade a certifikácii vo vašom regióne vám poskytne najbližšie zastúpenie spoločnosti Maccaferri.

need more information maccaferri