Gabionové matrace

Reno matrace sú prvky vyrobené z pletenej dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete, typ oka siete 6×8, so zinkovou povrchovou úpravou drôtu.

Gabionové matrace sú rovnomerne rozdelené do buniek pomocou vnútorných priečok ktoré sú v osovej vzdialenosti 1 m. Priečky sa vytvoria kolmým zahnutím spodnej časti panela, čo zlepšuje stabilitu priečky počas plnenia.

Gabionové matrace sa plnia kamenivom priamo na stavenisku a vytvárajú flexibilnú, priepustnú, monolitickú konštrukciu ktorá môže byť následne použitá napríklad pri projektoch zameraných na ochranu brehov riek a kanálov, a pri projektoch zameraných na opevnenie korýt v ochrane proti erózii.  Z dôvodu zosilnenia konštrukcie matracu sú všetky panely z dvojzákrutovej  siete po okrajoch zosilnené drôtom väčšieho priemeru.

Reno Matrace®

Reno matrace® sú pomenované po jednom z prvých projektov, ktoré spoločnosť Maccaferri realizovala pred viac ako 100 rokmi. Ich pomenovanie je úzko späté s projektami vodných diel a projektami zameranými na protieróznu ochranu po celom svete.

GeoMac®

GeoMac® sú prvky v tvare matraca skonštruované z pletenej šesťhrannej dvojzákrutovej oceľovej siete. Matrac je vyložený filtračnou textíliou a na stavenisku sa vyplní zmesou kameňa a zeminy na vytvorenie bloku ornice uzavretého v matraci. Veko matraca je taktiež vyložené protieróznou rohožou, ktorá zabraňuje úbytku výplne prvku.

need more information maccaferri