Erdox-Snow

 

ErdoX Snow

Systém ErdoX Snow je preventívne ochranné opatrenie, ktoré sa umiestňuje v oblastiach spúšťania lavín kde stabilizuje zhutnený sneh. Vďaka tomu sa obmedzuje objem snehu, ktorý sa dokáže uvoľniť, čím sa znižuje celkové riziko uvoľnenia lavíny.

Systém ErdoX Snow je modulárny konštrukčný systém s jediným kotviacim prvkom. Má čelný panel so štruktúrou v tvare kríža, vyrobený z oceľových nosníkov, ktoré sú žiarovo pozinkované (STN EN ISO 1461:2009) a vytvarované pre efektívne spájanie. Jeden z týchto dvoch nosníkov je rozdelený na dve časti, ktoré sú navzájom spojené dohromady, tak aby bola zabezpečená čo najjednoduchšia preprava týchto záchytných modulov“.

need more information maccaferri