geotextília

Geotextília MacTex® Non-Woven a kompozity

MacTex® AR

MacTex® AR sa používa pri výstavbe vozoviek a slúži na vytvorenie nepriepustnej a ťahovej membrány v konštrukcii vozovky.

MacTex® C2

MacTex® C2 je vysokopevný dvojosový geokompozit so smerovo orientovanou štruktúrou. Tvorený tkanou polyesterovou geotextíliou v kombinácii s netkanou filtračnou geotextíliou.

MacTex® H

MacTex® H sú vysoko kvalitné netkané geotextílie vyrobené z čistých prírodných vysoko súdržných polypropylénových vlákien metódou vpichovania s následnou povrchovou tepelnou úpravou. Výrobok je vhodný pre všetky bežné aplikácie separácie zemín s požiadavkou na filtráciu.

MacTex® N

MacTex® N sú vysoko kvalitné netkané geotextílie vyrábané z čistých vysoko húževnatých polypropylénových vlákien zostavených vpichovaním. Výrobok je vhodný na všetky bežné aplikácie, kde je potrebné použitie geotextílie, napr. ako filter alebo separačná vrstva.

MacTex® P

MacTex® P sú vysoko kvalitné netkané geotextília vyrábané z čistých vysoko húževnatých polypropylénových vlákien zostavených vpichovaním a tepelným kalandrovaním.

Geotextília MacTex® Woven

MacTex® W1

Geotextílie MacTex® W1 sú plošné tkané štruktúry vyrábané tkaním polyetylénových pásikov v pozdĺžnom a priečnom smere. Bežne sa používajú na účely stabilizácie zemín a podkladných vrstiev, kde je súčasne požadovaná separačná a výstužná funkcia.

MacTex® W2

Geotextílie MacTex® W2 sú tkané geotechtílie vyrábané z vysoko húževnatej polyesterovej priadze v pozdĺžnom a priečnom  smere.  Tieto vysokopevnostné tkané geotextílie sa používajú na stabilizáciu zemín a podkladných vrstiev.

MacTex® EC

Geotextília MacTex® EC je tkaná textília vyrábaná z vysoko súdržných polypropylénových pásov. Používa sa na zachytávanie ornice v čele vystužených horninových konštrukcií s obaľovaným lícom alebo systému Green Terramesh.

MacTex® HF

Geotextílie MacTex® HF sú tkané geotextílie vyrábané tkaním v pozdĺžnom a priečnom smere so 100 % prírodného polyetylénu s vysokou hustotou monofilamentu. Vo výrobnom procese sa používa nerecyklovaný materiál.

need more information maccaferri