Geomats - MacMat®

MacMat® je protierózna georohož tvorená polypropylénovými vláknami slúžiaca na zabezpečenie nechráneného čela svahov, aby sa predchádzalo erózií spôsobenej atmosférickými vplyvmi.

MacMat® je tvorený trojrozmernou matricou UV stabilizovaných, nerozložiteľných syntetických vlákien, ktoré sú tepelne spojené v mieste kríženia. Materiál je vhodný pri protieróznych aplikáciách, kde je požiadavka na ochranu danej oblasti a vytvára podmienky, ktoré zlepšujú rast vegetácie.

Rohož sa k telesu násypu zaisťuje použitím klincov/kolíkov v zmysle projektovej dokumentácie.

need more information maccaferri