MacMat® HS

MacMat® HS  vyrábaná spoločnosťou Maccaferri je budúca generácia vysoko výkonných kompozitných materiálov, ktoré v sebe spájajú trojrozmernú polymérnu georohož spevnenú systémom vysokopevnostnej siete Steelgrid. Používa sa pri stabilizácii náročných svahov, ktorá vyžaduje spojenie protieróznej ochrany a povrchovú stabilizáciu.

Výstužná šesťhranná oceľová pletená sieť má mechanické vlastnosti, ktoré prevyšujú vlastnosti odporúčané normou STN EN 10223-3. Drôt je galvanizovaný zliatinou 5 % Zn-Al v súlade s normou 10244-2, trieda A. Galvanizovaný drôt a spevňujúce laná môžu byť dodatočne potiahnuté polymérovou vrstvou. Mechanické vlastnosti výrobku (pevnosť v ťahu, odolnosť proti pretlačeniu) sú rovnaké ako v prípade vysokopevnostnej sieti spoločnosti Maccaferri – Steelgrid®.

need more information maccaferri