mac-grid

MacGrid® WG je geomreža slúžiaca na vystužovanie zemín. Vyrába sa z vysoko húževnatej polyesterovej multivláknovej priadze s vysokou molekulárnou hmotnosťou. Priadza je tkaná pod napätím v pozdĺžnom smere a obalená ochrannou polymérovou vrstvou.

Geomreže MacGrid® WG sa používajú v aplikáciách, ktoré si vyžadujú vystužovanie zemín, ako sú vystužené násypy a strmé svahy, a v situáciách, ktoré si vyžadujú vystuženie bázy násypu a zabezpečenie rovnomerného sadania násypu.

Geomreže MacGrid® sú vyrobené tak, aby boli mechanicky a chemicky odolné voči okolitému prostrediu.

need more information maccaferri