geomreže

Geomreže MacGrid® sú tuhé alebo flexibilné polymérne plošné materiály tvorené pásmi spojenými v styčných bodoch

Základný princíp ich fungovania je na základe trenia – interkacie medzi geomrežou a zásypovým materiálom. Pri extrudovaných geomrežach je možné vziať do úvahy efekt zaklinenia sypaniny do otvorov geomreže.

Máme tri druhy geomreží : extrudované, tkané a  s lepeným spojom.

Extrudované geomreže sú ploché polymérové štruktúry (zvyčajne vyrábané z polyetylénu s vysokou hustotou alebo polypropylénu) ktoré sú extrudované a následne natiahnuté. Ťahová pevnosť môže byť v jednom smere (jednoosé geomreže) alebo v oboch smeroch (dvojosé geomreže). Používajú sa na mechanické zlepšovanie prirodzených vlastností zemín, na zvyšovanie únosnosti podložia a zabezpečenie rovnomerného sadania násypov, svahov a múrov.

Lepené geomreže sú ploché štruktúry kde dva alebo viac radov polyesterových pásových prvkov potiahnutých polyetylénom je spojených v pravidelnom rastri pomocou bodového lepeného spoja.

Tkané geomreže sú ploché štruktúry v tvare siete vyrobenej zo syntetických vlákien s vysokým modulom elasticity, ktoré môžu byť potiahnuté ďalšou ochrannou vrstvou zo syntetického materiálu (zvyčajne PVC alebo iný druh polyméru).

MacGrid® AR

MacGrid® AR sú plošné geomreže, ktoré sa používajú na vystuženie asfaltových vozoviek. Geomreže sú vyrobené zo sklolaminátu alebo polyesteru utkaného do siete, ktorá sa následne potiahne ochranou vrstvou. Majú vysokú pevnosť v ťahu a vysoký modul pružnosti pri malom predĺžení.

MacGrid® EG

MacGrid® EG sú extrudované tuhé dvojosové polypropylénové geomreže. Vyrábajú sa extrúziou a vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere.

Geomreže MacGrid® EG sa používajú v štrkovej aktívnej zóne pri výstavbe cestných komunikácií, železničných stavieb alebo na lesných a poľnohospodárskych prístupových cestách.

MacGrid® T

MacGrid® T je geokompozit slúžiaci pre vystužovanie zemín. Vyrába sa z tkanej geomreže z vysoko húževnatej polyesterovej multivláknovej priadze chránenej polymérovým obalom. Okrem toho má vylepšený povrch, ktorý sa podarilo dosiahnuť použitím multivláknovej polyolefínovej trojrozmernej georohože.

MacGrid® WG

MacGrid® WG je geomreža slúžiaca na vystužovanie zemín. Vyrába sa z vysoko húževnatej polyesterovej multivláknovej priadze s vysokou molekulárnou hmotnosťou. Priadza je tkaná pod napätím v pozdĺžnom smere a obalená ochrannou polymérovou vrstvou.

need more information maccaferri