FlexMac

FlexMac® DT sa používa ako bariéra rýchleho nasadenia na ochranu pri povodniach, na navýšenie koruny vodných tokov ako aj oporný múr pri dočasných konštrukciách.

FlexMac® DT  je tvorený mnohobunkovou konštrukciou vyrobenou z dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete. Sieť je spevnená zvislými oceľovými tyčami a zvnútra vyložená netkanou geotextíliou.

Bunková konštrukcia sa vypĺňa in-situ lokálne dostupným materiálom a tvorí bariéru  proti stúpajúcej vode, alebo slúži na zabezpečenie stability výkopov pri dočasných konštrukciách.

Moduly FlexMac® DT sa spájajú po dĺžke spojovacím materiálom a tým umožňujú vybudovať konštrukciu požadovanej dĺžky.

Dvojzákrutová oceľová šesťhranná sieť zabezpečuje požadovanú pevnosť a pružnosť. Konštrukcii dodáva väčšiu pružnosť v porovnaní s tuhšími riešeniami a je ideálna pre miesta, kde by mohlo dochádzať k nerovnomernému sadaniu.

Hneď ako modul FlexMac® DT splní svoj účel, môže byť zbalený a znova použitý – opatrne sa zdvihne a materiál s košov vypadne. Úspech tejto činnosti závisí od použitého materiálu a stavu konštrukcie po použití.

need more information maccaferri