FlexMac

 

FlexMac® DT

FlexMac® DT sa používa ako bariéra rýchleho nasadenia na ochranu pri povodniach, na navýšenie koruny vodných tokov ako aj oporný múr pri dočasných konštrukciách.

FlexMac® DT  je tvorený mnohobunkovou konštrukciou vyrobenou z dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete. Sieť je spevnená zvislými oceľovými tyčami a zvnútra vyložená netkanou geotextíliou.

FlexMac® W

FlexMac® W sa používa na podobné účely ako FlexMac DT, ale v situáciách, kedy je znížené riziko nerovnomerného sadania.

FlexMac® W je mnohobunková konštrukcia vyrobená zo zváranej drôtenej siete. Sieť je zvnútra vyložená netkanou geotextíliou.

 

need more information maccaferri