drenážne

Geokompozity sú najčastejšie používané drenážne geosyntetiká ktoré sa vyrábajú lamináciou jednej alebo dvoch geotextílií s filtračnou funkciou na drenážne jadro

Portfólio drenážnych geokompozitov Maccaferri zahŕňa produkty s označením MacDrain.

MacDrian geokompozity sa vyrábajú tepelným spájaním drenážneho jadra s geotextíliou na jednej alebo oboch stranách alebo s vodeodolnou vrstvou na jednej strane. Sú schopné poskytovať jednu alebo viac hlavných funkcií : filtrácia, drenáž, separácia, tesnenie a ochrana.

Geokomopozity MacDrain najčastejšie zabezpečujú

 • rovnomerné rozloženie tlaku do podložia
 • odvádzajú vodu do kanalizácie kolektora
 • chránia tesnenie pred poškodením pri realizácii spätného zásypu
 • odstraňujú prebytočnú vodu z pôdy
 • obmedzujú stratu schopnosti drenážneho prvku odvádzať vodu vplyvom jeho upchatia mikročasticami

Geokompozity MacDrain môžu byť vyrábané s rôznymi drenážnymi jadrami podľa nasledovných technológií:

MacDrain® M

MacDrain® M je drenážny geokompozit (GCD) pre plošné odvodnenie. Vyrába sa tepelným spájaním trojdimenzionálnej drenážnej georohože z extrudovaného polymérového monofilamentu a dvoma filtračnými geotextíliami, vytvára separačnú, filtračnú a ochrannú vrstvu. Trojrozmerné jadro gerohože má dvojkužeľový  tvar.

MacDrain® N

MacDrain® N je drenážny geokompozit pre plošné odvodnenie. Vyrába sa tepelným spájaním drenážneho jadra z HDPE geosiete a polyetylénovej membrány a netkanou geotextíliou a vytvára separačnú, filtračnú a ochrannú vrstvu. Drenážne jadro z geosiete je tvorené dvomi skupinami rovnobežných rebier, ktoré sú neodlučiteľné spojené a tvoria sieť s kosodĺžnikovými otvormi.

MacDrain® W

MacDrain® W je drenážny geokompozit pre plošné odvodnenie. Vyrába sa tepelným spájaním trojdimenzionálnej drenážnej georohože z extrudovaného polymérového monofilamentu a dvoma filtračnými geotextíliami, vytvára separačnú, filtračnú a ochrannú vrstvu. Trojrozmerné drenážne jadro georohože má pozdĺžne rovnobežné kanály s usporiadaním v tvare písmena W.

MacDrain® TD

MacDrain® TD je drenážny geokompozit (GCD) slúžiaci na zvislé odvodnenie rýh a podobných konštrukcií. Vyrába sa tepelným spájaním trojdimenzionálnej drenážnej georohože z extrudovaného polymérového monofilamentu a dvoma filtračnými geotextíliami, vytvára separačnú, filtračnú a ochrannú vrstvu.

Trojrozmerné jadro georohože má dvojkužeľový tvar. Na spodnej hrane rolky MacDrain® TD je vytvorené vrecko z geotextílie, do ktorého sa na stavenisku môže vložiť drenážna rúra za účelom čo najrýchlejšieho vytvorenia systému drenážneho rebra.

Toto riešenie je často používané pozdĺž diaľnic a železníc na zaistenie dlhodobo spoľahlivej zvislej pozdĺžnej drenáže.

Medzi hlavné dôvody ktoré zvýhodňujú použitie drenážnych geokopozitov MacDrain namiesto tradičných štrkových drenážnych prvkov patria:

 • Ekonomické a environmentálne výhody
 • Technické výhody
 • Jednoduchá a rýchla inštalácia
 • Dlhodobo garantované drenážne parametre

Ekonomické a environmentálne výhody

 • Použitie MacDrain geokompozitu namiesto tradičného riešenia s použitím štrkovej výplne vedie k značnému zníženiu nákladov
 • Doba výstavby je podstatne kratšia pri použití geokompozitov MacDrain čo má pozitívny vplyv na ekonomickú efektívnosť z hľadiska nákladov
 • Odpadá potreba likvidácie materiálu vyťaženého z ryhy na platenej skládke
 • Ďalšou výhodou je pozitívny vplyv na životné prostredie pretože množstvo presunutého materiálu z hľadiska objemu a hmotnosti je dramaticky zredukované a s tým súvisí aj miera znečistenia životného prostredia

Technické výhody

 • Použitie geokompozitu MacDrain namiesto tradičného riešenia je v mnohých prípadoch jediným možným riešením, ako napríklad pri veľmi strmých svahoch kde sa tradičné štrkové vrstvy bez náležitého vystuženia stávajú nestabilnými
 • Široký sortiment produktov MacDrain umožňuje prispôsobiť návrh špecifickým požiadavkám projektu

Jednoduchá a rýchla inštalácia

 • Geokompozity MacDrain sa ľahko a jednoducho inštalujú
 • Čas a množstvo pracovníkov potrebných na inštaláciu geokompozitu MacDrain je podstatne kratší v porovnaní s tradičnými riešeniami
 • Nie je potrebné nakupovať prírodný materiál – štrk, piesok
 • Inštaláciu MacDrain zvládne aj jeden pracovník (pri 2m šírke rolky)
 • Nie je potreba odborných pracovníkov ani žiadne špeciálne inštalačné nástroje, spravidla je potrebný len jednoduchý nástroj na rezanie, kotviace prvky a kladivo.

Dlhodobo garantované drenážne parametre

 • Geokompozity MacDrain plne nahrázdajú štrkové drenážne vrstvy používané v konštrukčných skladbách súvrství skládok odpadov – drenážne vrstvy na odvod meteorickej vody a bioplynu
 • Geokompozity MacDrain je možné použiť aj ako kapilárnu bariéru pod telesom cestných a železničných násypov a urýchliť tak konsolidáciu
 • Drenážna kapacita geokompozitov MacDrain je meraná v laboratóriách vo všetkých praktických podmienkach použitia a ich výkon je zaistený prísnou kontrolou kvality postupov.

need more information maccaferri