D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 283-13

Home > Príbehy úspechu > D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 283-13

Vystužené horninové konštrukcie a vystužovanie zemných svahov

2020

ČADCA - ŽILINA - Slovensko

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 283-13

Problém

Systém Terramesh® bol zvolený ako najvhodnejšie riešenie pri oporných múroch 283-11 a 283-13. Oporný múr 283-11 výšky 3,0 m je navrhnutý z dôvodu obmedzenia rozsahu násypu miestnej komunikácie SO 125-00 od susediaceho pozemku a priľahlého domu v časti Podzávoz. Oporný múr 283-13 výšky 5,0 m je navrhnutý pre obmedzenie rozsahu násypu miestnej komunikácie SO 126-00 do potoku Čierňanka. Vzhľadom na blízkosť toku bolo pre túto opornú konštrukciu zvolené líce z drôtokamenných košov.

Riešenie

Oporný múr je tvorený výstužnými blokmi Terramesh®, ktoré sú tvorené gabionovým košom v kombinácii s horizontálnou výstužnou oceľovou sieťou dĺžky 3,0 m dlhodobej ťahovej pevnosti 39,8 kN/m. Blok v sebe spája výstužnú funkciu a zároveň zabezpečuje aj stabilitu čela svahu. Gabionové čelo a horizontálna výstuž sú spojené už vo výrobnom procese a  tvoria ucelenú časť systému. Lícové prvky sú výšky 0,5 m a šírky 0,8 m. Vonkajšia stabilita je zabezpečená pomocou jednoosích ohybných geomreží MacGrid WG rôznych pevností ukladaných vo vrstvách premenlivej dĺžky podľa statického výpočtu. Geomreže sú lícovým prefabrikátom spojené pomocou presahu, ktorého dĺžka je 3 m. Blok Terramesh® je vyrobený zo šesťuholníkovej dvojzákrutovej oceľovej siete typu 8×10, s priemerom drôtu 2,7 mm, vzhľadom na návrhovú životnosť konštrukcie na 100 rokov pri diaľničných stavbách v  zmysle požiadaviek normy STN EN 10223-3, ako aj požiadaviek TKP 31, chránený povrchovou úpravou drôtu Galmac (Zn+5%Al) a prídavnou polymérnou ochranou tvorenou z polyamidu PA6. Keďže blok plní súčasne funkciu lícového prvku aj výstuže, umožňuje dosahovať vysokú efektivitu pri budovaní konštrukcie a skrátiť tak dobu výstavby v  porovnaní s  podobnými konvenčnými systémami oporných konštrukcií, pri zachovaní požadovaných funkčných parametrov tuhosti líca konštrukcie.

This site is registered on wpml.org as a development site.