D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 283-10

Home > Príbehy úspechu > D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 283-10

Vertikálne vystužené horninové konštrukcie s betónovým lícom

2020

ČADCA - ŽILINA - Slovensko

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 283-10

Problém

Systém MacRes® bol zvolený ako najvhodnejšie riešenie pri oporných múroch 206, 209, 281-15, 281-18, 283-10 a 283-09. Systém MacRes® reprezentuje vystuženú horninovú konštrukciu tvorenú výstužnými geopásmi ParaWeb® v kombinácii s lícnymi betónovými prefabrikovanými panelmi hr. 0,14m, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom certifikovaných polymérnych úchytov ParaLoop®. Systém je v zmysle STN EN 14475 zaradený do kategórie polotuhých systémov, ktoré sú vhodné hlavne pre priame zaťažené konštrukcie väčších výšok, a  pri ktorých sa očakáva nerovnomerné sadanie v priečnom alebo pozdĺžnom smere. Predovšetkým z tohto dôvodu boli všetky technicky najnáročné konštrukcie na tejto stavbe realizované práve z tohto systému.

Riešenie

Vystužený oporný múr 283-10 Podzávoz – Vystužený násyp komunikácie SO 125-00 Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec rieši zabezpečenie ľavostranného násypu komunikácie I/11 (SO11-00) a nadväzujúcej časti miestnej komunikácie III/01179 (SO125-00). Konštrukcia samotného oporného múru predstavuje systém vrstveného násypového cestného telesa formou oporného vystuženého múru z polotuhých betónových pohľadových prefabrikátov s kĺbovým spojom a s horizontálnou geosyntetickou výstužou. Múr je jednostupňový so sklonom líca 90 stupňov. Založenie líca oporného múra je navrhnuté plošne. Vyrovnávacia podkladová vrstva z prostého betónu, slúži na vytvorenie rovného vodorovného základu na podporu panelov. Driek múru vytvára pohľadovú časť vystuženého oporného múru tvorenú vertikálnymi betónovými pohľadovými prefabrikátmi ortogonálneho tvaru. Pohľadové panely sú prepojené s polymerickými geopásmi dĺ. 6,5-9,5 m. Pohľadová strana panelov je tvorená hladkým betónom vysokej kvality. Výška múru, meraná ako rozdiel medzi korunou múru a upraveným terénom v jeho päte je premenná 4,11 – 13,14 m. Dĺžka múru je 176,3 m.

Used Products

MACRES
MACRES
Systém Maccaferri MacRes predstavujú prefabrikované betónové panely s líci a vrstvy geosyntetickej výstuže ParaWeb. Výstuže ParaWeb sú ploché geopásy Pohľad
star
This site is registered on wpml.org as a development site.