D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 281-15,18

Home > Príbehy úspechu > D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 281-15,18

Vertical Walls with Concrete Facing Panels

2021

ČADCA - ŽILINA - Slovakia

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 281-15,18

Problém

Systém MacRes® bol zvolený ako najvhodnejšie riešenie pri oporných múroch 206, 209, 281-15, 281-18, 283-10 a 283-09. Sys-tém MacRes® reprezentuje vystuženú horninovú konštrukciu tvorenú výstužnými geopásmi ParaWeb® v kombinácii s lícnymi betónovými prefabrikovanými panelmi hr. 0,14m, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom certifikovaných polymérnych úchytov ParaLoop®. Systém je v zmysle STN EN 14475 zaradený do kategórie polotuhých systémov, ktoré sú vhodné hlavne pre priamo zaťažené konštrukcie väčších výšok, a  pri ktorých sa očakáva nerovnomerné sadanie v priečnom alebo pozdĺžnom smere. Predovšetkým z tohto dôvodu boli všetky technicky najnáročnejšie konštrukcie na tejto stavbe realizované práve z tohto systému.

Riešenie

Medzi najvýznamnejšie objekty patri vystužený oporný múr SO  281-18, ktorý zaisťuje pravý jazdný pás vetvy „PB“ križovatky Podzávoz v km 0,180 340 – 0,274 420, ktorý je na väčšine dotknutého úseku vedený vo vysokom násype. Múr bol navrhnutý ako jedno a dvojstupňový, kopírujúci trasu cesty. Konštrukcia múru predstavuje polotuhé lícové betónové opevnenie. Vystuženie násypu je zabezpečené pomocou geovýstuh ParaWeb® s premenlivými dĺžkami, resp. previazanými v niektorých častiach s SO 281-15, ktorý sa nachádza na protiľahlej strane násypu. Múr je založený plošne na zhutnenom štrkopieskovom podsype mocnosti 500 mm vystuženom 2× obojsmernou geomrežou MacGrid EG, slúžiacej na zabezpečenie požadovaného deformačného modulu a taktiež slúžiacej na obmedzenie nerovnomerného sadania. Múr je premenlivej výšky od 2,00 m do 10,50 m. Celková dĺžka múra je 90,80 m.

Used Products

MACRES
MACRES
Systém Maccaferri MacRes predstavujú prefabrikované betónové panely s líci a vrstvy geosyntetickej výstuže ParaWeb. Výstuže ParaWeb sú ploché geopásy Pohľad
star
This site is registered on wpml.org as a development site.