D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 281-10

Home > Príbehy úspechu > D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 281-10

Vertikálne vystužené horninové konštrukcie s betónovým lícom

2020

ČADCA - ŽILINA - Slovensko

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

D3 ČADCA, BUKOV – SVRČINOVEC, SO 281-10

Problém

Oporný múry zo systému MacWall® – vystuženej horninovej konštrukcie s betónovými tvarovkami kombinovanými s výstužnými geomrežami MacGrid WG, boli zvolené pre budovanie obj. 281-04-06, 281-10, 281-16, 281-17. Systémy s lícovými tvarovkami sú v zmysle normy STN EN 14475 považované za systémy s tuhým lícovým prv-kom, čo čiastočne vymedzuje použitie týchto konštrukcií pre objekty, kde sa neočakáva sadanie v  pozdĺžnom, alebo priečnom smere, vzhľadom na fakt, že tieto systému majú obmedzenú toleranciu voči nerovnomerným zvislým pohybom. Z toho titulu sa hlavne používajú pre konštrukcie s nižšou výškou (odporúča sa max. 5 – 6 m) založených na homogénnom podloží. Výhodou menších tvaroviek je, že je jednoduchšie budovať konštrukcie so zložitou geometriou.

Riešenie

Medzi hlavné charakteristické objekty patrí objekt SO 281-10, ktorý zaisťuje ľavý jazdný pás diaľnice D3 v km 38,590 000 až km 38,889 780, ktorý je na väčšine dotknutého úseku vedený vo vysokom násype. S ohľadom na požiadavky na trvalé zábery a na blízkosť chodníka k podchodu pod diaľnicou musia byť svahy násypového telesa ukončené zvislým čelom, ktoré zaisťuje oporný múr. Oporný múr je tvorený v päte pilótovou stenou, ktorá zabezpečuje celkovú stabilitu. Vrchná časť múru je tvorená systémom MacWall®. Výška konštrukcie je premenná od 0,4 m až do 6,2 m. Násyp je vystužený jednoosými geomrežami MacGrid WG umiestnených medzi každou 2. resp. 3. tvarovkou. Spoj lícového prvku konštrukcie a geomreže musí byť certifikovaný a jeho pevnosť nesmie byť menšia ako potrebná pevnosť na základe statického výpočtu v konkrétnom rade. Dĺžky geomreží sú navrhnuté s ohľadom na výšku zvislej časti násypu a súčasne výšku upraveného svahu nad korunou líca násypu. V úseku v km 38,590 – 38,732 494 sú navrhnuté geomreže dĺžky 3,5 m. V úseku km 38,732 494 – 38,890 sú navrhnuté geomreže dĺžky 6 m. Súčasťou konštrukcie vystuženého násypu sú systémové lícové betónové tvarovky typu MacWall® s rozmermi – šírka 400 mm, výška 200 mm, hĺbka 300 mm. Čelo vystuženej zemnej konštrukcie z  betónových tvaroviek bude v hornej časti ukončené systémovou betónovou zákrytovou doskou.

Used Products

MACWALL
MACWALL
Systém Maccaferri MacWall pozostáva z modulárnych betónových tvárnic a geomreží (Paragrid, Paragrid W alebo MacGrid WG) umiestnených medzi zhutnené vrPohľad
star
This site is registered on wpml.org as a development site.