D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – LIETAVSKÁ LÚČKA, SO101-00

Home > Príbehy úspechu > D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – LIETAVSKÁ LÚČKA, SO101-00

Gravitačné oporné konštrukcie

2020

ŽILINA - ŽILINA - Slovensko

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – LIETAVSKÁ LÚČKA, SO101-00

Problém

Z dôvodu minimalizovania výkopových prác a obmedzenia záberov a zásahov do existujúceho prostredia bolo potrebné vytvoriť na oboch stranách diaľnice strmé svahy a zabezpečiť ich stabilitu. Pravá strana diaľnice je zabezpečená kombináciou kotvenej pilótovej steny umiestenej v hornej časti zárezu a klincovaným svahom z gabionového obkladu v spodnej etáži. Dĺžka úseku je 115,0 m. Na ľavej strane je zárez zabezpečený zemnými klincami v kombinácii s protieróznou výstužnou rohožou s oceľovou sieťou Macmat R v sklone 45° a gabionovým múrom v päte. Maximálna výška zárezov dosahuje 12,0 m a dĺžka úseku je 70,0 m.

Riešenie

Pravá strana zárezu: Zaistenie porušeného pravostranného zárezu je navrhnuté pomocou kotvenej pilotovej steny a klincovaného svahu výšky 6,0 m v sklone 1:1 v päte a vysvahovaním v sklone 1:2,5 a 1:3 v korune. Maximálna výška stupňa je 6,0 m. Pred múrom na lavici je umiestnený revízny chodník šírky 1,0 m so zábradlím. Svahy v sklone 1:1 sú stabilizované zemnými klincami a obkladom z drôtokamenných košov. Svahy v sklone 1:2 a 1:2,5, 1:3 sú zahumusované hr. 100 mm a zatrávnené vhodnými semenami tráv a ochránené protieróznou biodegradovateľnou rohožou. Obklad z drôtených košov z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete (oko 6x8cm) je založený na betónovom základe 1000×800 mm C30/37 podľa VPR (vyspádovaný k priekope). Základ je dilatovaný po úsekoch dĺžky 6,0 m pracovnou škárou. Koše sú navrhnuté výšky 0,50 m, kotvené ku torkrétu pomocou lepených kotiev nerezovej úpravy 12/250 mm v rastri 2×0,5m (vodorovne x zvislo). Ľavá strana zárezu: Svahy v sklone 1:1 sú stabilizované zemnými klincami so systémovými hlavami HR-Plate a vystuženého protierózneho geokompozitu MACMAT 8127 GN, oceľovými lanami ø8 mm a zatrávnením humusovým nástrekom hr. 80 mm. Svah v korune v sklone 1:2 je opatrený biodegradovateľnou protieróznou rohožou, zahumusovaním hr. 100 mm a zatrávnením vhodnými semenami tráv.

Used Products

This site is registered on wpml.org as a development site.