D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – LIETAVSKÁ LÚČKA, SO 100-00

Home > Príbehy úspechu > D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – LIETAVSKÁ LÚČKA, SO 100-00

Basal Reinforcement

2020

ŽILINA - ŽILINA - Slovensko

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – LIETAVSKÁ LÚČKA, SO 100-00

Problém

Úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka má dĺžku 11,3 km a spolu s nadväzujúcou stavbou D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala bude tvoriť južný obchvat mesta Žilina. V predmetnom úseku diaľnice sa navrhlo niekoľko typov úprav podložia násypov, ktorých cieľom je zabezpečiť dostatočnú únosnosť na vybudovanie násypov a vytvoriť podmienky na urýchlenú konsolidáciu podložia. Násypové teleso s maximálnou výškou 8,5 m je zrealizované na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v km 32,550 – 33,400 na neúnosnom podloží tvorenom nasýtenými fluviálnymi ílmi. Zemina v podloží násypu mala extrémne nízke hodnoty deformačných a šmykových vlastností. Vzhľadom na výšku násypového telesa a mocnosť nasýtených ílovitých a piesčitých vrstiev (4,0 – 6,0 m) bolo potrebné zrealizovať vertikálne konsolidačné drény a na udržanie celkovej stability budovaného násypového telesa bola navrhnutá skladba výstužnej geodosky.

Riešenie

Zvýšenie únosnosti podložia sa realizovalo pomocou geosyntetickej vrstvy v kombinácii s kvalitným štrkovým materiálom. Použité geosyntetické materiály zabezpečili separáciu (netkaná geotextília MacTex BN 40.1) nevhodných materiálov podložia a kvalitného materiálu podkladovej vrstvy a vystuženie (dvojosová tuhá geomreža MacGrid EG 30S) tejto vrstvy na účely redukcie hrúbky použitého kvalitného materiálu. Použitím geomreže bolo možné ušetriť skoro 69 % hrúbky podkladovej vrstvy. Uvedená konštrukcia bola pracovnou úrovňou na realizáciu zvislých konsolidačných drénov, ktorých raster sa zrealizoval v trojuholníkovej sieti 1,7 × 1,7 m, s hĺbkou konsolidačných drénov 6,0 m, navrhnutou z inžinierskogeologického prieskumu. Na zabezpečenie celkovej stability sa použili výstužné geomreže ParaGrid 200/05 s dlhodobou ťahovou pevnosťou (126,5 kN/m). Geosyntetická výstuž sa uložila po zrealizovaní zvislých konsolidačných drénov a presypala sa 0,25 m hrubou vrstvou štrkového materiálu s frakciou 0 – 63 mm. Na takto upravené podložie sa zriadilo násypové teleso.

Used Products

Jednoosé geomreže
Jednoosé geomreže
Jednoosé geomreže sú zvyčajne používané na účely vystuženia, vzhľadom na ich výnimočnú štruktúru, ktorá je schopná poskytnúť potrebnú pevnosť pre vystPohľad
star
This site is registered on wpml.org as a development site.