Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Kariéra u nás

workwithus

 

Vzhľadom k tomu, že pre EMEA výrobu, zásobovanie a centrum zdielaných služieb požadujeme od našich zamestnancov veľa zručností. V súčasnej dobe máme nasledujúce možnosti pre kariéru v globálnej spoločnosťi s celkovými príjmami vo výške viac ako 500 Mil. €;

  • Účtovník ESSC (Centrum zdielaných služieb) – vedenie záznamov o finančných transakciách od založenia účtov, poštových trnsakcií, poskytnutie finančných informácií pre kontrolu, príprava
  • Vedúci kvality – Senior – Cieľom tejto pozície je zabezpečiť, aby výrobky spĺňali všetky kvalitatívne atribúty pre daný účel. Zriaďovanie a udržiavanie kontroly, dokumentácia postupov (systém kvality). Monitorovanie výkonu a robiť návrhy na zmeny a vylepšenia.
  •  Koórdinátor skladu – dohliada na všetky skladové operácie ako je nakladanie a vykladanie kamiónov, skladovanie, plánovanie denných aktivít a riadenie skladníkov (vodiči vysokozdvižných vozíkov).
  • Pracovník podpory výroby a údržbyAdministratívna podpora oddelení, získavanie informácií o výrobných výsledkoch, práca so SAPom.
  •  Vodič VZV – nákladka a výkladka tovaru a materiálu, uloženie materiálu do priestoru skladu, príprava tovaru na expedíciu, evidencia a kontrola skladových zásob, zásobovanie výrobných liniek, komuníkácia s prepravcami.
  • Údržbár – elektrikár – Zabezpečenie plynulého chodu strojných zariadení, diagnostika a oprava elektrických a mechanických porúch strojov, preventívna údržba, práca podľa technickej dokumentácie, výpomoc externým firmám pri zabezpečovaní servisu.
  • Bezpečnostný technik – Činnosti autorizovaného technika BOZP a PO, vykonávanie školení BOZP a PO pre zamestnancov, sledovanie a posudzovanie rizikových pracovísk, navrhovanie opatrení pre optimalizáciu podmienok vo výrobe, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odbornej prípravy, implementácia korporátnych štandardov BOZP a PO, spolupráca s PZS, vedenie evidencie, aktívna účasť na poradách vedenia, účasť na auditoch Reporting.

Pre viac informácií ohľadom pracovných pozícií, nám prosím napíšte tu

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This