Úprava vodných tokov

Ochrana územia

Pozemky sú drahé a preto ich vlastníci požadujú aby boli vodné toky kontrolované a aby sa minimalizovali následky erózie a iné problémy, ktoré dokáže spôsobiť neregulovaný tok. Materiál z erodovaných časti následne zanáša koryto vodného toku. Výsledkom je narušenie jeho ekologickej rovnováhy a habitatu.

Sto rokov skúseností. Naše skúsenosti s úpravami vodných tokov sa píšu už od 90-tych rokov 19. storočia a v súčasnosti disponujeme odbornými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti spevnenia korýt riek a bystrín.

Tradičné metódy. Pre náročné podmienky s veľmi rýchlym prúdom vody boli Reno Matrace a gabiony vždy hlavným komponentom každej vodohospodárskej stavby, ako sú prehrádzky, pobrežné hrádze, výhony a vodné nádrže slúžiace na rozptýlenie energie toku. Tieto aplikácie si vyžadujú spoľahlivé, bezpečné riešenia s požadovanou životnosťou.

Naše inovátorské riešenia

S vývojom geosyntetických materiálov sme rozšírili ponuku voľby najvhodnejšieho protierózneho opatrenia. Naše softvérové aplikácie pre návrh riešení pre vodohospodárske stavby, MacRA 1 a 2, umožňujú navrhnúť optimálne riešenia pre toky s nízkym prietokom a malým zaťažením ako aj pre veľké rieky alebo ich ústia s vysokým zaťažením.

Riešenie zodpovedajúce riziku. S našimi odbornými vedomosťami a širokým sortimentom výrobkov ponúkame našim klientom veľký rozsah riešení ochrany proti erózii, od pôdneho bioinžinierstva a riešení s nízkou environmentálnou záťažou až po robustné spevnenia s vysokou záťažou. Bez ohľadu na miesto výskytu erózie, úroveň zásahu musí zodpovedať riziku, ktoré erózie predstavuje.

Naše rozsiahle skúsenosti. Naše rozsiahle vedomosti nám umožňujú riešiť problémy spojené s eróznou činnosťou vody takmer na akomkoľvek mieste – vymieľanie okolo mostných pilierov, erózia v korune priehrad alebo výhonov slúžiacich na zabezpečenie tvaru a polohy koryta vodného toku.

Myslite na hydroizoláciu a myslite na nás. V súčasnej dobe sa zaoberáme aj hydroizolačnými prácami a za posledných niekoľko rokov sa naša spoločnosť podieľala na realizácii mnohých projektov, ako sú vodné nádrže, odkaliská pri baniach, zadržiavacie nádrže, horské zásobníky vody pre lyžiarske strediská a protipožiarnu ochranu ako aj golfové ihriská a poľnohospodárstvo. Ponúkame širokú škálu hydroizolačných membrán, ktoré vo veľkej miere vyhovujú Vašim technickým a obchodným požiadavkám.

Riešenia

need more information maccaferri