Protierózne opatrenia

Projektovaním k ochrane životného prostredia

Ochrana životného prostredia je poslaním firmy už od momentu, kedy sme pred viac ako 100 rokmi prvýkrát ponúkli riešenia pre vodohospodárske stavby a riešenia na protieróznu ochranu. Táto oblasť aplikácie zahŕňa ochranu ohrozených svahov znižovaním miery erózie.

Pozvoľne sa prejavujúce hrozby. Tieto svahy nie sú vystavené neustálemu vplyvy vodných tokov riek a kanálov, ale príležitostnej erózii nasýtením a vysúšaním vplyvom vetra, dažďa a gravitácie. Ak sa nevykonajú žiadne opatrenia , dôjde k úbytku vegetácie, habitatu a pôdy.

Opatrenia úmerné riziku. Našou filozofiou je ponúkať klientom odstupňovanú, logickú ponuku protieróznej ochrany a metód odvodňovania s cieľom dosiahnuť úroveň intervencie, ktorá zodpovedá skutočnému riziku erózie.

Ponúkame riešenia šité na mieru

Skúsenosti a silná výrobná základňa nám umožňujú prispôsobiť riešenia problémom klientov. So širokou ponukou georohoží, tkanín a materiálov sú kombinácie výrobkov takmer neobmedzené – biologicky odbúrateľné biorohože Biomac®, vystužené a nevystužené georohože MacMat® , bunkové systémy na zachytávanie zemín a tradičné dvojzákrutové oceľové siete, gabiony, matrace Reno a drôtené siete.

Hodnota účinného odvodňovania. Ponuka drenážnych geokompozitov MacDrain® (s jadrom z geosiete alebo georohože) predstavuje základnú pomôcku pri projektovaní protieróznych opatrení a systémov na spevnenie svahov. Účinné odvádzanie vody bolo vždy jedným z najúčinnejších nástrojov a efektívnych prostriedkov na konsolidáciu a stabilizáciu zemín.

Pomocou nášho špeciálneho návrhového softvéru klientom pomáhame hľadať riešenia pre ich potreby v oblasti protieróznej ochrany a dodávame optimalizované riešenia s veľmi dobrým pomerom úžitku a ceny.

Riešenia

need more information maccaferri