Úprava vodných tokov

Home > Aplikácie > Úprava vodných tokov

Úprava vodných tokov

Manažment vodných tokov chráni ekosystémy, ako aj ľudské aktivity pred vážnymi problémami, ktoré môže spôsobiť nekontrolovaná voda. Prístup k manažmentu vodných tokov čoraz viac zohľadňuje sociálne a environmentálne aspekty spolu s ekonomickými dopadmi vodných stavieb. Pochopenie vodného inžinierstva a ekosystémov vodných tokov nám umožňuje nájsť lepšiu rovnováhu medzi požiadavkami našej spoločnosti a environmentálnou rovnováhou.

Naše skúsenosti s hydraulickými prácami sa začali v 90. rokoch 19. storočia: odvtedy zlepšujeme materiály a riešenia, aby sme uspokojili potreby rýchlo sa meniaceho sveta. Stále sa zhoršujúce podmienky prostredia si vyžadujú použitie modernejších a odolnejších materiálov. Z tohto dôvodu neustále skúmame a vyvíjame riešenia, ktoré dokážu odolať chemickým útokom a významnému mechanickému zaťaženiu, ako je obrusovanie riečnych sedimentov, ako je napríklad PoliMac, exkluzívny polymérový povlak pre riešenia s dvojzákrutového oceľového drôtu, ktorý dokáže odolať najagresívnejším podmienkam prostredia.

Naše PoliMac-om potiahnuté gabióny a Reno Mattress Plus boli v posledných rokoch úspešne implementované v mnohých projektoch, vo všetkých druhoch sektorov: od nádrží po banské vyrovnávacie nádrže, od kanálov po odľahčovacie nádrže, od golfových ihrísk po poľnohospodárstvo. Vo všetkých týchto aplikáciách sme našim klientom ponúkli hĺbkovú technickú podporu, poskytli sme im plnú asistenciu a umožnili im prístup k nášmu MacRa Studio, balíku softvéru, ktorý umožňuje navrhovať environmentálne vhodné aplikácie hydraulického inžinierstva. Požiadajte našu podporu, pre počiatočné navrhy zmien!

This site is registered on wpml.org as a development site.